Od 25. listopada
zimsko računanje vremena

 

 

    U nedjelju, 25. listopada, u 3 sata ujutro, završava ljetno računanje vremena pomicanjem kazaljki za jedan sat unatrag i počinje zimsko računanje vremena.

   Kazaljke se pomiču za jedan sat unatrag, tako da se 3 sata računa kao 2 sata.

   Državni zavod za mjeriteljstvo priopćio je kako se ljetno računanje vremena završava ovu nedjelju, 25. listopada 2020., a zimsko računanje vremena trajat će do 28. ožujka 2021. godine.

   Nedjeljno pomicanje sata unatrag, možda je zadnji put. Naime, sve je veći pritisak da se ukine ritual pomicanja kazaljki dvaput godišnje.
   Prema odlukama Europske unije, 2021. godine pomicanje sata trebalo bi se ukinuti. Do tada, sve države članice trebale bi odlučiti hoće li zadržati ljetno ili zimsko računanje vremena.
   One zemlje koje žele ostati na ljetnom računanju vremena sat bi posljednji put trebale pomicati 28. ožujka 2021., a one koje žele ostati na zimskom računanju vremena 31. listopada 2021. godine.

   

© Copyright RivaOn 2020. Sva prava zadržana.