Naknadne informacije,
vremenik i kalendar
državne mature
2019./2020. - ljetni rok

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju državne mature kojim se omogućava, a iznimno za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj u odnosu na koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u slučaju promjene Kalendara prijavljeni ispiti koji nisu prijavljeni mogu se prijaviti, promijeniti, odjaviti i uplatiti najkasnije u roku 8 dana od promjene Kalendara ispita.

U skladu s navedenim rokovi su:
     – naknadna prijava ispita do 15. svibnja 2020.
     – naknadna promjena ispita do 15. svibnja 2020.
     – naknadna odjava ispita do 15. svibnja 2020.
     – uplata ispita do 15. svibnja 2020.

   

© Copyright RivaOn 2020. Sva prava zadržana.