Iz Škole primijenjene umjetnosti i dizajna:

 Kako izraditi zaštitnu masku!

 

 

   U ovo krizno doba naša kolegica prof. Marijana Vukić Perović iz Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, izradila upute kako sami možemo napraviti zaštitnu masku:


   

© Copyright RivaOn 2020. Sva prava zadržana.