Stručno usavršavanje nastavnika
Gimnazije Franje Petrića u inozemstvu

 

 

 

 

   Gimnazija Franje Petrića provodi Erasmus + K1 projekt u području općeg obrazovanja. Provođenje projekta pod nazivom Samopouzdanje darovitih učenika odobrila je i financijski podržala Agencija za mobilnost i EU projekte. Projekt traje od 1. lipnja 2019. do 30. 11. 2020. godine, a usmjeren je osnaživanju nastavnika i stručnih suradnika za rad s darovitim učenicima. Nastavnicima se pruža prilika razvijanja profesionalnih i osobnih kompetencija u europskom okruženju, razmjena iskustava i dobre prakse s kolegama iz različitih europskih obrazovnih sustava. Stvaranje poticajnog školskog ozračja koje se temelji na načelima pozitivne psihologije i kreativnih, inovativnih nastavnih metoda rezultirat će osuvremenjivanjem nastave i školskog kurikula. Koordinatorice su projekta stručne suradnice Hajdi Škarica i Antonija Kero, a projektni tim uz njih čine još četiri visoko motivirane nastavnice. Projektom su predviđene dvije mobilnosti s ciljem stručnog usavršavanja, jedna u Rumunjsku, a druga u Španjolsku.

   U skladu s planiranim, krajem listopada koordinatorica projekta Hajdi Škarica, nastavnica kemije Renata Ruić Funčić i nastavnica talijanskog i njemačkog jezika Dubravka Radman u Rumunjskoj su pohađale strukturirani tečaj pod nazivom Vitamin C boosts education! – coaching, the non-formal education method to bring out the best from your learnes. Teme obuhvaćene tečajem su: moderno školsko okruženje, poboljšanje kompetencija za 21. stoljeće, modeli coachinga, kreativnost kroz neformalne metode u školskom okruženju, strategije i kreativno iskustvo u izvanučioničkom obrazovanju te načini poboljšanja osobnog stila poučavanja.
   Na tečaju je sudjelovalo 28 nastavnika iz 9 europskih zemalja. Ostvarena je izvrsna interakcija, druženje i komunikacija na engleskom jeziku s s kolegama iz Rumunjske, Švedske, Finske, Njemačke, Slovenije, Španjolske i Italije. Dogovorene su buduće suradnje na projektima, posebno uključivanjem u eTwining obrazovnu zajednicu. Sudionici mobilnosti imali su priliku upoznati se sa životom i radom jedne rumunjske
škole te posjetiti neke od kulturnih i povijesnih znamenitosti prekrasne Transilvanije.

Hajdi Škarica, prof., dipl. knjiž.
Redakcija RivaOn         
Gimnazije Franje Petrića       

   

© Copyright RivaOn 2019. Sva prava zadržana.