Poziv na CARNET-ov natječaj
„Osmisli sat i izradi plakat"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CARNET i ove godine organizira nagradno natjecanje za škole čiji će predstavnici sudjelovati na ovogodišnjoj CARNET-ovoj konferenciji za korisnike, pod nazivom „Osmisli sat i izradi plakat".
   Pozivamo osnovne i srednje škole da prihvate izazov i sudjeluju u nagradnom natjecanju, osmisle nastavni sat i prikažu rezultate toga sata na digitalnome plakatu. Dvije osnovne i dvije srednje škole, koje prema ocjenama stručnoga Ocjenjivačkog suda prijave najbolji plakat, osvojit će vrijedne nagrade!
   Prijave za sudjelovanje na nagradnom natjecanju traju do 21. listopada 2019. godine.
   Podsjećamo, u tijeku je registracija na CARNET-ovu konferenciju za korisnike koja će se pod nazivom „Na granici mogućega" održati od 6. do 8. studenoga 2019. u Konvencijskom centru Šibenik. Prijave na konferenciju traju do 18. listopada, a više informacija o kotizacijama, smještaju i prijevozu možete pronaći na mrežnim stranicama CUC-a.

Pridružite nam se na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike i pomaknimo zajedno granice mogućega!

   Dvije osnovne i dvije srednje škole koje, prema ocjenama stručnoga Ocjenjivačkog suda, prijave najbolji plakat osvojit će vrijedne nagrade:


Nagradni paket za srednju školu koja osvoji prvo mjesto sastoji se od:

 • Jedne (1) interaktivne ploče SMART Board M685 – interaktivna ploča s DViT (Digital Vision Touch) tehnologijom koja omogućava kolaboraciju učiteljima i učenicima
 • Dva (2) SMART kapp 42 – interaktivna pametna ploča koja omogućava povezivanje ploče s pametnim telefonom, tabletom i računalom te jednostavno snimanje, spremanje i dijeljenje sadržaja s učenicima

Nagradni paket za srednju školu koja osvoji drugo mjesto sastoji se od:

 • Jedne (1) interaktivne ploče SMART Board M685 – interaktivna ploča s DViT (Digital Vision Touch) tehnologijom koja omogućava kolaboraciju učiteljima i učenicima

Nagradni paket za osnovnu školu koja osvoji prvo mjesto sastoji se od:

 • Jedne (1) Pametnica Touch Display 65″ interaktivne ploče sa softverom za izradu interaktivnih sadržaja I3 LearnHub s bogatom bazom interaktivnih predložaka i gotovih sadržaja
 • Šest (6) Pametnica Imo kocki sa šest modula za detekciju pokreta MDM – Pametnica Imo kocke svojim načinom rada potiču na međuvršnjačku solidarnost i suradnju, a namijenjene su djeci u nižim razredima osnovne škole

Nagradni paket za osnovnu školu koja osvoji drugo mjesto sastoji se od:

 • Tri (3) SMART kapp 42 – interaktivna pametna ploča koja omogućava povezivanje ploče s pametnim telefonom, tabletom i računalom te jednostavno snimanje, spremanje i dijeljenje sadržaja s učenicima

Prijave za sudjelovanje na nagradnom natjecanju traju do 21. listopada 2019. godine.

 Koraci za sudjelovanje u nagradnome natjecanju
„Osmisli sat i izradi plakat“

 1. Odaberite jednu od tema ovogodišnje CARNET-ove konferencije za korisnike
 2. Razmislite o temi plakata: prisjetite se susrećete li se s njom u svome radu ili svakodnevnom životu. Ako je Vaša škola bila u pilot projektu e-Škole prisjetite se jeste li se susreli s tom temom u edukacijskom programu ili tijekom primjene digitalnih obrazovnih sadržaja i scenarija poučavanja. Ako je pak Vaša škola dio II. faze programa e-Škole razmislite može li se odabrana tema uklopiti u kurikulum predmeta kojeg/ih predajete.
 3. Svoja promišljanja potkrijepite internetskim izvorima: potražite na internetu različite izvore na hrvatskom ili nekom stranom jeziku (slobodno se poslužite opisima radova s ovogodišnjeg ili prethodnih CUC-eva i digitalnim sadržajima nastalima u okviru pilot projekta e-Škole).
 4. Promislite možete li odabranu temu integrirati u kurikulum predmeta kojeg/ih predajete. Odabranu temu možete integrirati sadržajno i/ili metodički, što znači da na raspolaganju imate najmanje sljedeće opcije:
  •odabranu temu obraditi u sadržajnom smislu
  •odabranu temu primijeniti u svojstvu nastavne metode
  •odabranu temu obraditi sadržajno te primjenom iste teme metodički oblikovati nastavni sat.
 5. Definirajte ishode učenja vezane uz odabranu temu.
 6. Organizirajte nastavni sat na kojem ćete svojim učenicima dati uvod u odabranu temu te započeti s realizacijom definiranih ishoda učenja.
 7. Na internetskim stranicama CARNET-ovog e-Laboratorija pronađite prikladan informacijsko-komunikacijski alat za izradu digitalnog plakata, u kojem ćete prikazati rezultate nastavnog sata koji trebaju biti multimedijalni (tekst, slika, audio, video, grafikon, simulacija itd.).
  *Pri izradi sadržaja molimo pripazite na autorsko pravo i pravilno citiranje (Kako biste se prisjetili tema poput intelektualnog vlasništva i citiranja u digitalnom okruženju slobodno se poslužite obrazovnim sadržajima nastalima u okviru pilot projekta e-Škole).
 8. Preuzmite digitalni plakat u PDF formatu u kojem ga možete učitati u obrazac.
 9. Ako digitalni plakat nije u PDF formatu, poveznicu na plakat upišite u obrazac  (postavke plakata podesite na „Javno”).
   

© Copyright RivaOn 2019. Sva prava zadržana.