Nova školska godina
započinje 09. rujna 2019.

 

 

 

 

 

   Prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja, a na prijedlog Zadarske županije i Grada Zadra, nova školska godina 2019./2020. za učenike Zadarske županije i Grada Zadra započinje u ponedjeljak, 09. rujna 2019. godine, a završava u srijedu, 17. lipnja 2020. godine.

   Prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja osnivači škola mogu samostalno odlučivati o trajanju odmora učenika, odnosno praznika u slijedećoj školskoj godini. Ministarstvo je omogućilo osnivačima da od četiri ponuđena modela praznika, odaberu jedan. Prethodno, sukladno odluci Ministarstva, nadležni odjeli su zatražili mišljenja škola, a potom odabrali jedan od modela. Zadarska županija i Grad Zadar u svojim su se odlukama uskladili te za učenike vrijedi slijedeći raspored praznika:

   Jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

   Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

   Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. godine i završava 28. veljače 2020. godine, s tim da nastava počinje 2. ožujka 2020. godine.

   Proljetni odmor za učenike počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

   Zadarska županija i Grad Zadar dobili su mišljenja škola kojima su osnivači, prema kojima se najveći dio učenika u nalaze školama koje su odabrale ovaj model školskih praznika. O početku i kraju školske godine osnivači ne mogu odlučivati, već je o tome odluku donijelo Ministarstvo. Tako školska godina započinje u ponedjeljak, 09. rujna 2019. godine, a završava u srijedu, 17. lipnja 2020. godine.

   

© Copyright RivaOn 2019. Sva prava zadržana.