Učenici Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića plesovima osvojili prisutne građane

Projekt „Maturanti tancaju“

 

 

 

 

   U srijedu, 22. svibnja 2019., na Narodnom trgu, Folklorna skupina Ožanić, pod vodstvom profesorice Matilde Sindičić, izvela je tradicionalne plesove otoka Silbe.

  
Učenici Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića „tancali“ su kao kao pravi mali profesionalci. Plesovi su inače izvođeni u sklopu projekta „Maturanti tancaju”, koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i Zadarske županije.
   Sama ideja potekla je od strane Etnološkog odjela Narodnog muzeja Zadar, čija je misija da se za dan „ludijade” maturanata pleše silbenski tanac koji je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.
   Folklorna skupina Ožanić ovom prilikom nije izvela silbenski tanac, koji je u pripremi za Smotru folklora Zadarske županije. Zato je posjetiocima otplesala kvatro paši, šotiš, boem i postolinu.
   Ova hvale vrijedna manifestacija, simbioza tradicije i mladosti na glavnom zadarskom trgu fascinirala je sve prisutne građane. Želja nam je da se na posljednji dan nastave maturanata uključe i drugi kulturni sadržaji u kojima maturanti mogu iskazati svoje talente i vještine. Tako bi s vremenom „ludijada“ dobila svoj pravi edukativni karakter.

RedakcijaRivaOn           
Poljoprivredne, prehrambene i   
veterinarske škole Stanka Ožanića

   

© Copyright RivaOn 2019. Sva prava zadržana.