Humana akcija učenika i nastavnika Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića.