Prenosimo sa: 

Pomorska škola kupuje
novi nautički simulatora


Učenici 3. razreda smjera
 pomorski nautičar, bili su na kruzeru Seabourn Odyssey,
gdje su upoznali
navigacijski most

 

   Pomorska škola u Zadru za nabavku nove opreme dobila je 466 tisuća kuna od Ministarstva mora.

   Škola kupuje navigacijski simulator. Za taj uređaj potreban za praktičnu obuku budućih pomoraca, dodat će se još pola milijuna kuna vlastitog novca.


   Nautički simulator trebao bi se do kraja listopada montirati u školi gdje će s njim raditi učenici uz pomoć četiri mlada nastavnika koji su zamijenili staru gardu profesora Pomorske škole nakon njihova umirovljenja.

  - „To nam je oprema za idućih pet godina sukladno svim međunarodnim propisima. Novi nautički simulator služit će i za dodatno osposobljavanje nastavnika. Mi smo škola za život, moramo biti u korak s vremenom i novima tehnologijama", ističe ravnatelj Svetko Perković.

   

© Copyright RivaOn 2018. Sva prava zadržana.