Književni natječaj
o životu i djelu Bartula Kašića

 

 

   U vrijeme održavanja nacionalne kulturne manifestacije „Dani hrvatskog jezika“ Gradska knjižnica Pag raspisuje Natječaj za učenike srednjih škola Zadarske županije za pjesmu, priču ili esej nadahnute životom i djelom Bartula Kašića.

    Na natječaju mogu sudjelovati svi učenici srednjih škola Zadarske županije koji se preko svoje škole prijave samostalnim izričajem, pjesmom, pričom ili esejom.

   Radove treba do 28. veljače 2018. godine dostaviti na adresu:
       Gradska knjižnica Pag
       Od špitala 1
       23250 Pag.

   S   vaka škola može poslati najviše tri učenička rada, koji se šalju u tri primjerka u tiskanom obliku, kao i e-mailom u Word –u.
   Radovi se mogu poslati i na email: gradska-knjiznica-pag@zd.t-com.hr.

   Uz svaki rad ide zaporka, a na posebnom listu potrebno je navesti:
     - ime i prezime učenika
     - naziv i adresu škole
     - potpis mentora.

   Prosudbeno povjerenstvo odabrat će radove u kategorijama za I., II., i III. mjesto, a još nekoliko radova učenika bit će predstavljeno na književnom susretu u okviru kulturne manifestacije „Dani hrvatskog jezika“, 17. ožujka 2018. godine u Pagu.

   Nagrađeni učenici dobit će prigodan dar i priznanje organizatora.

   

© Copyright RivaOn 2018. Sva prava zadržana.