Projekt e-Škole:
objavljeno 70 novih scenarija poučavanja

 


Goran Kežunović
ravnatelj CARNeta

 


Andrijana Prskalo Maček
zamjenica ravnatelja CARNeta
i voditeljica projekta eŠkola

 

    Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet u ponedjeljak, 10. srpnja 2017. je u Zagrebu predstavila napredak provedbe pilot projekta "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola".
 
  U okviru ovog velikog nacionalnog projekta njegova voditeljica, Andrijana Prskalo Maček predstavila je i 70 novih scenarija poučavanja.
 
   Svi zainteresirani nastavnici nove scenarije mogu pronaći na mrežnoj stranici https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/, a dostupno je 15 scenarija za nastavni predmet kemije, 18 fizike, 18 biologije te 19 matematike.

   Uz postojećih 100 i novi scenariji poučavanja predlažu niz inovativnih i kreativnih ideja za provedbu specifičnih nastavnih tema za 7. i 8. razred osnovne i 1. i 2. razred srednje škole. Scenariji nastavnicima uvelike olakšavaju i štede vrijeme koje im je potrebno za planiranje i pripremu nastavnog sata pružajući im brojne ideje kako modernizirati nastavu korištenjem suvremenih pedagoških metoda (npr. obrnuta učionica, istraživačko učenje, timski rad, igrifikacija i sl.) i informacijsko-komunikacijske tehnologije. Njihova primjena značajno utječe i na učenike koji kritički promišljaju, samostalno istražuju i povezuju sadržaj nastavnog predmeta sa situacijama iz svakodnevnog života te tako postaju aktivni sudionici nastavnog procesa dok ih nastavnik u tom procesu usmjerava.

   Svi scenariji poučavanja obuhvaćaju tri razine (početnu, srednju i naprednu) kako bi bili što prikladniji nastavnicima, odnosno razini njihove digitalne kompetencije. U njima su dane i preporuke za prilagodbu nastavnih aktivnosti za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, dakle i učenike s teškoćama te darovite učenike.

   Od jeseni 2017. svi scenariji bit će dostupni kroz repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja koji se također razvija kroz pilot projekt e-Škole te u digitalnom priručniku za učitelje i nastavnike, koji će nastavnicima pružati metodičke upute kako što kvalitetnije primjenjivati scenarije poučavanja u nastavi.

   

© Copyright RivaOn 2017. Sva prava zadržana.