¨Kako organizirati vlastito učenje?¥

 

         Često nam je veoma teško započeti učiti ili je samo učenje neefektno, ništa ne zapamtimo, gubimo koncentraciju i misli nam odlutaju. Svi se susrećemo sa ovakvim poteškoćama, i zato su psiholozi sastavili par kratkih natuknica kako pospješiti učenje. Pročitajte ih (ili čak isprintajte) i učite s više uspjeha!

 1. IMATI STALNO MJESTO ZA RAD. Takvo mjesto poput uvjetovanog podražaja olakšava početak učenja, koje je u ovom slučaju, uvjetovana reakcija na taj podražaj.

 2. SMANJITI MOGUĆNOST PADA KONCENTRACIJE. Treba imati čis sol, obaviti sve važnije poslove, kako ne bismo mislili na njih.

 3. POČETKU VIŠE PUTA PONOVITI GRAĐU. Za to se mogu iskoristiti i kratki trenutci slobodnog vremena. Tada je osobito dobro pripremiti sažetke pojedinih tematskih cjelina. Oni predstavljaju smisleni kostur oko kojeg se kasnije s lakoćom “hvataju” i “zadržavaju” detalji.

 4. KORISTITI MNEMOTEHNIKE. (Postupak pamćenja materijala pomoću asocijacija te individulanih sklonosti – npr. broj 5055011666 – bomboni “505”; Levi’s 501; veliki požar u Londonu godine 1666.)

 5. GRAĐU UČINITI ŠTO SMISLENIJOM. Povežite je sa starim znanjem, kodirajte je na više načina. Olakšava učenje jer ga čini zanimljivijim. Treba učiti na način rješavanja problema kad god je moguće.

 6. STALNO SE SAMOISPITIVATI. Znatno smanjuje vrijeme učenja, jer pronalaženje neke informacije u dugoročnom pamćenju još u toku učenja čini kasnije pronalaženje te informacije znatno vjerojatnijim.

 7. PRAVILO AKTIVNOG UČENJA- učenje s prepričavanjem naučenog gradiva.
 8. UČENJE TREBA RASPOREDITI U VREMENU. Učenje rasporediti u vremenu na način da nađemo ogovarajući tempo i vrijeme učenja u odnosu na odmor i spavanje. Izbjegavati učenje sličnih predmeta koji su skloni da se “pomiješaju” u kratkom vremenskom razmaku.

 9. GRUPIRATI SLIČNU GRAĐU KOJA DOPUŠTA POZITIVAN TRANSFER. Općenito, treba stvarati takve cjeline koje se mogu dobro naučiti i aktivno preslušati odjednom.

 10. PRENAUČITI GRADIVO. Ako želimo gradivo zapamtiti na duži rok treba već dobro naučenu građu pročitati 2-3 puta i preslušati se. Tako (pre) naučena građa je otporna na zaboravljanje.

 11. NAGRADITI SE ZA USPJEŠNO UČENJE. Ovo nije nadopisana šala već bitan faktor uspješnog učenja.

Važno:   

 

  Bitna je sposobnost razlučivanja bitnih od nebitnih informacija. Ako preopteretimo pamćenje nebitnim informacijama, teže ćemo zapamtiti bitne.

Ivan V.               
Gimnazija Jurja Barakovića

MATERIJALE PRISKRBILA PROF. MIČIĆ – GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA 

© RivaOn -  Postavljeno: 11/04/2001 23:37:31