Konačni rezultati Županijskog Natjecanja iz psihologije
za srednje škole školske godine 2019./2020.

 
Škola domaćin: Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti
Petak, 06. ožujka 2020. godine u 14 sati

 

Učenik Naziv škole Bodovi Mentor
1.  NIKOLINA DUKIĆ Gimnazija Jurja Barakovića 82 Heidi Mičić
2.  VERONIKA GLAVAN Gimnazija Jurja Barakovića 79 Heidi Mičić
3.  IRIS BAKIĆ Gimnazija Jurja Barakovića 76 Heidi Mičić
4.  NIKA KOTLAR Gimnazija Jurja Barakovića 74 Heidi Mičić
5.  ANA ŠPAC Gimnazija Vladimira Nazora 72 Maja Kokorić Škara
6.  HANA RUŽIĆ Gimnazija Jurja Barakovića 70 Heidi Mičić
7.  KORINA PADOVAN Gimnazija Vladimira Nazora 68 Maja Kokorić Škara
8.  MARTINA MILJANIĆ Gimnazija Jurja Barakovića 66 Heidi Mičić
 

Županijsko prosudbeno povjerenstvo:

Županijsko provedbeno povjerenstvo:

doc.dr.sc. Ana Šimunić predsjednica
doc.dr.sc. Irena Pavela Banai članica
Krešimir Jakšić, mag.psych. član
 doc.dr.sc. Ana Šimunić predsjednica
doc.dr.sc. Irena Pavela Banai članica
Krešimir Jakšić, mag.psych. član
Lucija Mičić Župan, mag.psych. članica

 

© RivaOn - Zadnja promjena: