Konačni rezultati županijkog natjecanja iz sociologije
za srednje škole školske godine 2019./2020.

 
Škola domaćin: Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti
Petak, 06. ožujka 2020. godine u 14 sati

 

Učenik Naziv škole Mentor Bodovi
1.  JANA MILIN Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 28,5
2.  DINA PERIČIĆ Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 28
3.  ITA REŽAN Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 24,5
3.  ANĐELA ŠAPINA Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 24,5
4.  ZARA ŠTRBAC Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 24
5.  LUKA VRKIĆ Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 22,5
6.  VITOR STANOVIĆ Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 21,5
6.  ANA-MARIJA GUSAR Gimnazija Vladimira Nazora Marta Kinda 21,5
7.  RUBINA FRKA Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 20
8.  ZATA KRŠULJA Gimnazija Vladimira Nazora Marta Kinda 16,5
9.  PETRA BRKLJAČA Gimnazija Vladimira Nazora Marta Kinda 16
10.  MICHELLE GRBIĆ Gimnazija Vladimira Nazora Marta Kinda 15
11.  KLARA SUŠIĆ Gimnazija Vladimira Nazora Marta Kinda 14,5
12.  KARLA ČORAK Gimnazija Vladimira Nazora Marta Kinda 12,5
13.  LUKA MALNAR Gimnazija Vladimira Nazora Marta Kinda 9,5
14.  LEONARDA BALJAK Gimnazija Vladimira Nazora Marta Kinda 4,5
 
PROVEDBENO POVJERENSTVO:  PROSUDBENO POVJERENSTVO:
Marin Bačić, prof. Predsjednik: Marin Bačić, prof.
Članica: Ivana Slavica, prof.
Članica: Tajana Anzulović, prof.

 

© RivaOn - Zadnja promjena: