Međužupanijsko natjecanje

održano 24. veljače 2009. godine u Zadarskoj privatnoj gimnaziji


 

Učenik Naziv škole Mentor Bodovi
1.  Budan Nikolina  Gimnazija Franje Petrića Siniša Matić 31
2.  Jurjević Roberta  Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 30
3.  Zubčić Barbara  Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 29
3.  Gregov Barbara  Gimnazija Franje Petrića Siniša Matić 29
4.  Koor Christy  Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 28
4.  Bušljeta Senia  Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 28
4.  Tomislav Labura  Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti Marin Bačić 28
4.  Rončević Vice  Gimnazija Franje Petrića Siniša Matić 28
5.  Mario Huljev  Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti Marin Bačić 26
6.  Medić Ivan  Gimnazija Jurja Barakovića Ivana Slavica 25
6.  Šindija Marta  Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Tajana Anzulović 25
7.  Bulić Mateja  Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Tajana Anzulović 22
8.  Mateo Kapović  Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti Marin Bačić 19
9.  Ante Medić  Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti Marin Bačić 18
10.  Lemić Ivana  Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Tajana Anzulović 11

Predsjednik prosudbenog povjerenstva:
mr. sc. Ratko Čorić, prof.         


 

© RivaOn - Zadnja promjena: