Rezultati Međužupanijskog natjecanja

održanog 08. travnja 2005. u Zadarskoj privatnoj gimnaziji


  Učenik Škola Mentor Bodovi
1. Nimac Luka Gimnazija Franje Petrića, Zadar Siniša Matić 84
2. Rančić Ivan Gimnazija Franje Petrića, Zadar Siniša Matić 81
3. Mikuličić Joško Gimnazija Franje Petrića, Zadar Siniša Matić 79
4. Kuman Mate Gimnazija Franje Petrića, Zadar Siniša Matić 78
5. Mustać Marija Gimnazija Franje Petrića, Zadar Siniša Matić 70
6. Šuško Božo Gimnazija Franje Petrića, Zadar Siniša Matić 65
7. Govorčin Sebastijan Zadarska privatna gimnazija Bruno Ćurko 63
8. Pelajić Ana Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik Nives Triva 60
8. Gojanović Antonija Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik Nives Triva 60
8. Čuka Josipa Gimnazija Franje Petrića, Zadar Siniša Matić 60
9. Ličanin Franjo Gimnazija Franje Petrića, Zadar Siniša Matić 59
10. Vlahov Antonija Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik Nives Triva 58
11. Kartelo Antonija Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik Nives Triva 56
12. Patrk Nikola Gimnazija Franje Petrića, Zadar Siniša Matić 52
13. Bolanča Jere Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik Nives Triva 51
13. Pekas Marija Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik Nives Triva 51
14. Dragić Nikolina Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik Nives Triva 50
15. Lehpamer Josip Gimnazija Franje Petrića, Zadar Siniša Matić 49
15. Stamać Frane Gimnazija Franje Petrića, Zadar Siniša Matić 49
16. Bumbak Tereza Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik Nives Triva 48
16. Škugor Roberta Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik Nives Triva 48
17. Radas Damir Zadarska privatna gimnazija Bruno Ćurko 43
18. Turčalo Jasmina Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik Nives Triva 42
19. Erceg Vjera Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik Nives Triva 40
20. Dražić Antonija Ekonmsko-birotehnička i trgovačka škola, Zadar Klaudija Vučetić 34
21. Lemezina Lucija Ekonmsko-birotehnička i trgovačka škola, Zadar Klaudija Vučetić 27
 

Predsjednik povjerenstva:
Siniša MATIĆ, prof.     


 

© RivaOn - Zadnja promjena: