Rezultati Županijskog natjecanja

održanog 08. ožujka 2005. godine u Gimnaziji V. Nazora


    KATEGORIJA 1. - nastavljači – lista B (tjedni fond sati: 3 sata) podlista D

Učenik Škola Mentor Bodovi

1.

Ana Miletić Gimnazija Vladimira Nazora Vlatka Šulc 46

    KATEGORIJA 1. - nastavljači – lista B (tjedni fond sati: 3 sata) podlista P

Učenik Škola Mentor Bodovi

1.

Darko Kustura Gimnazija Vladimira Nazora Vlatka Šulc 70
2. Marijana Jeleč Gimnazija Vladimira Nazora Vlatka Šulc 67,5
3. Ana Štrkalj Gimnazija Vladimira Nazoravića Vlatka Šulc 67

    KATEGORIJA 1. - nastavljači – lista C (tjedni fond sati: 2 sata) podlista D

  Učenik Škola Mentor Bodovi

1.

Marina Žuža Gimnazija Franje Petrića Marina Lovrić 49
2. Lucija Raljevi Gimnazija Franje Petrića Marina Lovrić 47
3. Željka Burčul Gimnazija Vladimira Nazora Vlatka Šulc 36,5
4. Sanja Stipić Gimnazija Vladimira Nazora Vlatka Šulc 34,5

    KATEGORIJA 1. - nastavljači – lista C (tjedni fond sati: 2 sata) podlista P

Učenik Škola Mentor Bodovi

1.

Martina Marić Gimnazija Vladimira Nazora Vlatka Šulc 59,5
2. Oliver Jurić Medicinska škola Ante Kuzmanića Helena Bekić 52,5
3. Marina Maračić Medicinska škola Ante Kuzmanića Helena Bekić 47

    KATEGORIJA 1. - početnici  podlista D

Učenik Škola Mentor Bodovi

1.

Lidija Orkaš Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Dragana Maštrović Nije pristupila

    KATEGORIJA 2. - početnici  podlista P

Učenik Škola Mentor Bodovi

1.

Daria Šarčević Gimnazija Jurja Barakovića Marijana Čuljat 71
2. Nikolina Knezović Gimnazija Jurja Barakovića Marijana Čuljat 62,5

U Zadru, 8. ožujka 2005.

 

Predsjednica Županijskog povjerenstva
Vlatka Šulc, prof.               


 

© RivaOn - Zadnja promjena: 15/03/2005/