IZVJEŠĆE
o radu Stručnoga vijeća školskih
knjižničara
za 2006./2007. školsku godinu


   U protekloj školskoj godini održana su tri Stručna vijeća.

1. STRUČNO VIJEĆE
, održano28. studenoga 2006. u Gradskoj knjižnici.

Dnevni red:

 1. "Predstavljanje projekta umrežavanja knjižnica Zadarske županije"
  (Nositelji: mr. Ivan Pehar, ravnatelj Gradske knjižnice u Zadru i
  Doroteja Kamber-Kontić, Matična služba)
 2. Izvješće i Radionica sa Seminara za voditelje županijskih stručnih vijeća (Zagreb 24.-25 listopada)
  (Nositelj: Ivanka Majić, OŠ Jurja Dalmatinca Pag)
 3. HUŠK (ustrojavanje Podružnice)
 4. Tema: "Izložba u školskoj knjižnici"
  (Nositelj: Elvira Katić, Klasična gimnazija Ivana Pavla II.)
 5. Godišnji program rada Stručnog vijeća
 6. Organizacija književne večeri "Ususret Božiću" (Gradska knjižnica, 21. prosinca)
 7. Razno/Informacije
2. STRUČNO VIJEĆE, održano 27 ožujka 2007. u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II.

Dnevni red:
 1. "Suradnja knjižnica i muzeja"
  (Nositelj: Ana Krželj, savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje)
 2. Izložba "Ex libris" Škole za likovnu umjetnost Split –
  primjer nastavnog sata u knjižnici
  (Nositelj: Elvira Katić, Klasična gimnazija Ivana Pavla II.)
 3. Pretraživanje računalnog kataloga (predavanje i vježbe)
  (Nositelj: Doroteja Kamber-Kontić, Matična služba)
 4. "Radionica praktične izrade nastavnih sadržaja uz pomoć
  MS Producer za PowerPoint" (Uvodni dio+Radionica+vježbe)
  (Nositelj: Edin Kadić, Medicinska škola Ante Kuzmanića)
 5. XIX Proljetna škola školskih knjižničara - pripreme
 6. Razno
  (Aktualne informacije; HUŠK; www.knjiznicari.hr; Zakon o knjižnicama...)


3. STRUČNO VIJEĆE, održano 14. lipnja 2007. u Gradskoj knjižnici.

Dnevni red:

 1. Tema: "Timski rad" (predavanje)
 2. Izvješće s XIX. Proljetne škole školskih knjižničara
 3. Normiranje poslova u školskoj knjižnici - polazišta
 4. Izvješće o radu školske knjižnice - uputstva za izradu
 5. Korisno i zanimljivo; informacije; najave …

   Kompletni zapisnici sa Stručnih vijeća nalaze se i na ovim stranicama RivaOn internetskom portalu srednjih škola Zadarske županije.
   Prateći realizaciju Plana i programa Stručnoga vijeća za školsku godinu 2006./2007. možemo ustvrditi sljedeće:
   Osim stručnog usavršavanja na individualnoj razini i kroz sastanke Stručnoga vijeća knjižničari su se stručno usavršavali i uz pomoć Matične službe koja je tijekom godine organizirala nekoliko stručnih predavanja i edukacija, a Gradska knjižnica u cjelini odgovorila potrebama školskih knjižničara osobito rješavanjem problema umreženih školskih knjižnica (njih 7).
   Treba spomenuti i Proljetnu školu školskih knjižničara (državni stručni skup) na kojoj je nazočilo mnogo više školskih knjižničara s područja Županije nego što je to bio slučaj ranijih godina.
   Osim izvješća voditeljice Stručnoga vijeća sa savjetovanja voditelja i izvješća s Proljetne škole te iskustava iz pojedinih škola osobito valja istaknuti da je tijekom godine u organizaciji Vijeća realizirano 5 tema i to: 1) "Izložba u školskoj knjižnici", 2) "Suradnja knjižnica i muzeja", 3) "Ex libris", 4) "Timski rad", 5) "Projekt umrežavanja knjižnica Zadarske županije", ali i nekoliko radionica poput vrlo vrijedne i primjenjive Radionice praktične izrade nastavnih sadržaja uz pomoć MS Producera za PowerPoint te Radionice pretraživanja računalnog kataloga. Članovima Vijeća zanimljiva je bila i radionica "Asertivnost u školskoj knjižnici".
   Tome svakako treba pridodati osnivanje Podružnice HUŠK-a, vječite rasprave o normativu rada školskog knjižničara, poticaje za doškolovanje knjižničara te praktične savjete pri izradi kako godišnjih planova i programa školskog knjižničara tako i izvješća o radu.
   Knjižničari-članovi Vijeća uključili su se i u obilježavanje 80. obljetnice objavljivanja zbirke poezije "Kolajna" Tina Ujevića u zadarskom Arsenalu, 23. studenoga 2006., a u sklopu Programa posvećenog Danu grada Zadra.
U Stručno vijeće uključena su 23 školska knjižničara srednjih škola Zadarske županije.

Voditeljica županijskog stručnog vijeća  
Elvira Katić, stručna suradnica mentorica


   

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije
Zadnja promjena
: