ZAPISNIK
1. Stručno vijeće knjižničara
srednjih škola Zadarske županije

održano 28. studenoga 2006.


 

 

 

 

 

 

 

 

   U Gradskoj knjižnici, u utorak, 28. studenoga 2006. godine,  održan je 1. sastanak Stručnoga vijeća knjižničara srednjih škola Zadarske županije, a sa dnevnim redom:

 1. "Predstavljanje projekta umrežavanja knjižnica Zadarske županije"
  (Nositelji: mr. Ivan Pehar, ravnatelj Gradske knjižnice u Zadru i
                 Doroteja Kamber-Kontić, prof., Matična služba)
 2. Izvješće i Radionica sa Seminara za voditelje županijskih stručnih vijeća (Zagreb 24.-25 listopada)
  (Nositelj: Ivanka Majić, prof. i dipl. knjižn., OŠ Pag)
 3. HUŠK (ustrojavanje Podružnice)
 4. Tema: "Izložba u školskoj knjižnici"
  (Nositelj: Elvira Katić, stručni suradnik mentor, Klasična gimnazija Ivana Pavla II.)
 5. Godišnji program rada Stručnog vijeća
 6. Organizacija književne večeri "Ususret Božiću" (Gradska knjižnica, 21. prosinca)
 7. Razno/Informacije

  Voditeljica Stručnoga vijeća Elvira Katić je pozdravila nazočne knjižničare, savjetnicu za školske knjižnice pri Agenciji za odgoj i obrazovanje gosp. Anu Krželj, ravnatelja Gradske knjižnice gosp. Ivana Pehara i voditeljicu Matične službe gosp. Doroteju Kamber – Kontić te ih upoznala s dnevnim redom.

Ad. 1.
   Ravnatelj Gradske knjižnice u Zadru mr. Ivan Pehar pozdravio je prisutne i predstavio svoj program umrežavanja školskih knjižnica. On drži da bi presudnu riječ kod izbora knjižničnih programa trebali imati knjižničari kao struka, a ne informatičari. Prof. Pehar upoznao nas je s ponudom knjižničnih programa u Hrvatskoj i pokušao objektivno procijeniti njihov kvalitet. Posebice se osvrnuo na CROLIST jer u njemu radi GKZ, a zasad i NSK, a u njemu su umrežene i školske knjižnice. Upoznao nas je da od 2007. godine NSK prelazi na američki program Voyager čija će implementacija trajati više od godinu dana. Ugašen je skupni katalog NSK i korisnici CROLIST-a su u vrlo teškoj situaciji. Da bi zaštitili bazu i skupni katalog, korisnici CROLIST-a osnovali su Konzorcij CROLIST i uz pomoć Ministarstva kulture pokušavaju kupiti server i Oracle licence. U našoj županiji ipak će se nastaviti proces umrežavanja u CROLIST-u. O tom projektu detaljno je govorila voditeljica Matične službe Doroteja Kamber-Kontić. Ona je istakla uvjete što ih moraju ispuniti škole koje žele sudjelovati u projektu i upoznala nas s planiranim aktivnostima. Zasad je umreženo 8 narodnih, 7 školskih i 1 specijalna knjižnica. Kao pozitivan rezultat umrežavanja istaknula je kataloge u svim knjižnicama, racionalizaciju knjižničnog poslovanja, a osobito puno bolju uslugu korisnicima. U skupnim katalozima školskih knjižnica katalog je svima zajednički, a posudba je odvojena. Testiranje skupnih kataloga je u tijeku, a umrežavanje će se nastaviti u prvoj polovici 2007. godine. Edukacija se već priprema. Voditeljica Stručnog vijeća knjižničara srednjih škola Elvira Katić dala je punu podršku nastojanjima GKZ i Matične službe, a savjetnica za školske knjižnice pri Agenciji za odgoj i obrazovanje Ana Krželj podržat će nabavu licenci u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

Ad. 2.
   Voditeljica stručnog vijeća knjižničara osnovnih škola prof. Ivanka Majić podnijela je izvješće sa skupa voditelja ŽSV-a koji se održao u Zagrebu, od 24. do 25. listopada. Upoznala nas je s događanjima sa skupa i mnogim temama koje su na skupu obrađene. Kao osobito zanimljive istakla je dodjelu info-paketa računalne opreme za školske knjižnice. O toj temi svoja iskustva iznijele su savjetnica Ana Krželj i voditeljica Matične službe D. Kamber-Kontić. Prof. Majić je posebno upoznala sa izlaganjem Mire Zovko iz MZOS-a o ključnim temama za školske knjižničare: otvaranju novih radnih mjesta, financiranju knjižnica i opreme te projekata. Govorilo se još o otpisu i reviziji u programu Metel-win, o ulozi školske knjižnice u projektnoj nastavi u srednjoj školi, o važnosti dobro određenih ciljeva poučavanja, o izradi postera i plakata pomoću računalnog programa itd.
   Prof. Majić je uputila nazočne knjižničare na Repozitorij školskog knjižničarstva, odnosno na internet adresu www.knjiznicari.hr gdje se mogu naći svi materijali s ovoga skupa u Zagrebu.
   Radionicu "Asertivni knjižničar" izdvojila je kao osobitu i prezentirala nam je na primjerima iz prakse.

Ad. 3.
   Na prethodnom Stručnom vijeću, u lipnju 2006., započeli smo pripremne radnje za ustrojavanje podružnice HUŠK-a (Hrvatske udruge školskih knjižničara). Danas su predložene kolegice, školske knjižničarke, za rukovodstvo Podružnice i svi su prijedlozi jednoglasno prihvaćeni. Tako je za predsjednicu izabrana Ivana Perić, prof. i dipl. knjižničarka iz OŠ Petra Preradovića, za dopredsjednicu prof. Heidi Škarica, knjižničarka OŠ Jurja Barakovića iz Ražanca, a za blagajnicu prof. Meri Hilje iz OŠ Šimuna Kožičića Benje.
   Kolega Ivan Kovačević iz OŠ Poličnik poklonio je svim prisutnima svoju zbirku haiku poezije.

Ad. 4.
   Voditeljica Stručnog vijeća za srednje škole Elvira Katić govorila nam je, uz PowerPoint prezentaciju, o izložbi u knjižnici kao važnom mediju komunikacije, ali i nadgradnje osnovne knjižnične djelatnosti. Kolegica je naznačila pojam izložbe, njene prednosti i ograničenja, vrste, postupke pripreme, glavne elemente i na koncu izradu plakata za različite vrste izložaba, od emotivnih do edukativnih. Osobito je istaknula umjetničku stranu izložbe, koja kao umjetničko djelo od posjetitelja zahtijeva emotivni odgovor. Izložbe u školskoj knjižnici moraju biti edukativne, zabavne i emotivne. Kod pripreme je potrebno uvažavati psihologiju posjetitelja i psihologiju učenja. Tek tada će izložba postići svoj pravi cilj. Pripremu izložbe kolegica je prezentirala u 12 koraka, a kao njene najvažnije elemente istaknula je orijentaciju, boje, legende, grafički materijal i drugo. Na koncu svoje prezentacije upoznala nas je i s dostupnom literaturom o ovoj temi, a korisno predavanje završila citatom J. Swieczimskog: "Umjetnički oblikovana izložba postaje u pravom smislu riječi kulturna kreacija koja djeluje ne samo kroz svoj znanstveni sadržaj, već i kroz svoj estetski govor..."

Ad. 5.
   Plan i program rada Stručnoga vijeća nalazi se na Zadarskom srednjoškolskom obrazovnom portalu RivaOn (www.rivaon.com)

Ad. 6.
   Voditeljica nas je, također, upoznala i s organizacijom Književne večeri "Hrvatski književnici o Božiću", planirane za 21. prosinca u 19,00 sati u Multimedijslnoj dvorani Gradske knjižnice, u kojemu će sudjelovati učenici nekoliko srednjih škola (Medicinske škole Ante Kuzmanića, Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, Ugostiteljsko turističke škole i Klasične gimnazije Ivana Pavla II.) pod vodstvom svojih knjižničara, a u organizaciji Stručnoga vijeća srednjoškolskih knjižničara.

Ad. 7.
   Iz mnoštva korisnih informacija izdvojit ćemo one o dijelovima godišnjeg plana i programa rada Stručnog vijeća u kojima se inzistira na kontinuiranom stručnom usavršavanju kojega organizira Matična služba (osobito u svezi s edukacijom za korištenje CROLIST-a, a koje prethode radu u Skupnom katalogu umreženih knjižnica Zadarske županije), zatim o postupku napredovanja u stručna zvanja, o pripravnicima u knjižničarskoj struci, o normativu rada školskog knjižničara itd.

   Zapisničarka:
Sanja Maldini, prof.

Voditeljica županijskog stručnog vijeća
Elvira Katić, prof. i dipl. knjižn.     


   

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije
Zadnja promjena
: