Zapisnik
sa 3. Stručnog vijeća knjižničara

~ održanog 05. svibnja 2006. ~


NAZOČNI:

1. Ivana Perić,
   OŠ Petra Preradovića, Zadar
2. Meri Hilje,
   OŠ Š. Kožičića Benje, Zadar
3. Elvira Katić,
   Klasična gimnazija Ivana Pavla II.
4. Milka Durković,
    OŠ Šime Budinića, Zadar
5. Anka Benić,
   OŠ Stanovi, Zadar
6. Jovanka Borić,
     OŠ Stanovi, Zadar
7. Marija Jelača,
    OŠ Stanovi, Zadar
8. Mileva Jurjević,
    OŠ Stjepana Radića, Bibinje
9. Pavica Cigar,
    OŠ Petra Preradovića, Zadar
10. Jelena Rušev Mogilevskij,
      SŠ Bartula Kašića, Pag
11. Senka Mustać,
      OŠ Privlaka, Privlaka
12. Sanja Mladini,
      OŠ Petra Zoranića, Nin
13. Radojka Matić,
      OŠ Zemunik, Donji Zemunik
14. Eva Velčić,
       OŠ Bartula Kašića, Zadar
15. Marija Bolić,
      OŠ Braće Ribar, Posedarje
16. Nada Baričević,
      OŠ Petra Zoranića, Jasenice
17. Ljiljana Didov,
     OŠ Krune Krstića, Zadar
18. Irena Vukoja Božinović,
      OŠ Pakoštane
19. Ivana Ivković,
      OŠ Smiljevac, Zadar
20. Ana Parać,
     OŠ Voštarnica, Zadar
21. Nikolina Stulić,
      Gimnazija F. Petrića, Zadar
22. Tanja Telesmanić,
      Ekonomsko-birotehnička i
      trgovačka škola, Zadar
23. Dijana Ljutić,
      OŠ Benkovac
24. Janja Galić,
      OŠ Valentina Klarina, Preko

 

1. Izvješće s XVIII. Proljetne škole školskih knjižničara održane od 29. ožujka do 1. travnja 2006. u Solarisu, Šibenik, s temom "Školsko knjižničarstvo i cjeloživotno učenje.
Izvješće su podnijele: prof. Meri Hilje iz OŠ Š. Kožičića Benje i prof. Ivana Perić iz OŠ Petra Preradovića u Zadru.
   Način izlaganja: Power Point prezentacija.
   Meri Hilje je upoznala skup s programom Škole i iznijela naslove postera i izložbi prezentiranih na Školi.
   Iz programa održanog u četvrtak (drugoga radnog dana) istaknula je izlaganja talijanskih kolega o programima obrazovanja i usavršavanja školskih knjižničara, zatim prijedlog programa školskih knjižničara u HNOS-u kolega iz Slavonskog broda i Zagreba, cjeloživotno učenje slovenskih knjižničara ... Prof. Hilje skrenula je pozornost na radionicu koju je ona pratila: "Knjižnično informacijsko područje u timskom, korelacijskom i interdisciplinarnom planiranju rada s učenicima", a koja tumači rad školskih knjižnica po HNOS-u. Ivana Perić je sudjelovala u radionici "Kako oblikovati školski list – likovno i grafički". Sažetci radionica mogu se naći na adresi Zavoda za školstvo.
   U petak su se istovremno događale radionice i Okrugli stol. Nazočnima na Vijeću prikazani su neki zanimljivi projekti kao npr. projekt iz Siska (Putujmo svijetom) i Poreča (Forum kazalištem protiv rizičnog ponašanja).
   Prof. Katić je bila voditeljica radionice izrade i oživljavanja lutke, a prof. Irena Vukoja Božinović je predstavila poster o radu s nadarenim učenicima u knjižnici osnovne škole. Iz programa na Proljetnoj školi još su istaknute filmske projekcije te književna večer s Ivom Brešanom.
   Prof. Ivana Perić slikovnim je materijalima popratila događanja na Školi. Posebno je zorno prikazala posjet novoj Gradskoj knjižnici "Juraj Šižgorić" u Šibeniku i samom gradu Šibeniku.
   Voditeljica Matične službe prof. Doroteja Kamber Kontić komentirala je sve prikazano na Školi i savjetovala da se svi školski knjižničari uključe u rad tog skupa te prezentiraju svoj "svakodnevni" rad posterima, izlaganjima, radionicama i sl.

2. Voditeljica Stručnog vijeća prof. Elvira Katić nositeljica je teme:
"Poster/plakat – zašto, kome, kada, kako, gdje?"

Način izlaganja: Power Point prezentacija.
Iz vrlo malo izvora kolegica je zaključila da plakat i poster nisu istoznačnice, te da nemamo izvornu hrvatsku riječ za poster. Definirala je plakat, iznijela podjelu (na tipografske i umjetničke) zatim naglasila karakteristike plakata (boje, tekst, autor). Istaknula je i elemente plakata (idejno i likovno rješenje, veličina) te prikazala primjere dobrih i loših plakata. Zaključak je da je plakat, određen optičkim zakonima, a poruka je vrlo značajna ali trenutačna.
U nastavku predavanja prof. Katić je definirala i poster te razradila tri faze u njegovoj izradi. Poster je prezentacija rada razne vrste (stručnog rada, nastavne jedinice, ...) u kojemu je tekstualni dio važniji od vizualnog, vrlo je zanimljiv i prilagodljiv. Sredstva prezentacije postera su vizualna i to, informacija i propaganda, Kolegica je također pokazala i prednosti izlaganja na posterima. Koliko god je forma postera važna, sadržaj je osobito bitan. Istaknula je sve što mora imati dobar poster. Također je naznačila mjesto i ulogu postera u nastavi i u knjižnici. (Prilog)

3. "Rad s darovitim i iznadprosječnim učenicima u knjižnici osnovne škole" seminarski je rad za stručni ispit. Prezentirala ga je prof. Irena Vukoja Božinović, knjižničarka iz OŠ Pakoštane. Ovu temu kolegica je prezentirala posterom. Iznijela je to i na Proljetnoj školi u Šibeniku.
   Način izlaganja: Power Point i poster prezentacija.
   Tako je ovaj poster bio jedini individualni projekt i jedini teorijskog tipa.
   Kolegica je istaknula polazišta s kojih je krenula i literaturu kojom se služila, zakonska uporišta i drugo.
   Zatim je razradila sadržaje kojima knjižničar može poučavati nadarene učenike. To su: knjižnična znanja, planiranje i načini uspješnog učenja, uspješno čitanje i pisanje (čitanje i pisanje za kritičko mišljenje), informacijska i medijska pismenost, računalno-digitalna pismenost, pedagoško-psihološke kreativne radionice, likovne radionice, društvene igre, kulturne i izvanškolske aktivnosti. Preduvjeti za ovakav rad su edukacija knjižničara i roditelja i njihova međusobna suradnja.

4. Kolegice prof. Ljiljana Didov iz OŠ Krune Krstića i prof. Dijana Ljutić iz OŠ Benkovac iznijele su svoja iskustva o HNOS-u i knjižnično informacijskom području obzirom da su njihove škole u ovoj tekućoj školskoj godine uključene u eksperiment.
Način izlaganja: Usmeno izvješće.

   Za osnovno načelo istaknule su timski rad i korelaciju svih nastavnih područja.
Kolegica Didov iznijela je mišljenje ad su školski knjižničari daleko ispred HNOS-a jer rade puno više nego što on propisuje. Kao dobru stranu HNOS-a istakla je da su konačno ravnatelji i ostali učitelji shvatili da je knjižnica postala svojevrsni centar škole. U knjižnicu i nastavu su uključili roditelje, povezali se s lokalnom zajednicom i rade na zajedničkim projektima. Sve to unijelo je sasvim drugu atmosferu u škole.

   Voditeljica Stručnog vijeća predložila je da odaberemo osobu koja će proći edukaciju za HNOS i obučavati ostale knjižničare. Odabrane su prof. i dipl. knjižničar Irena Vukoja Božinović iz OŠ Pakoštane i prof. i dipl. knjižničar Ivana Perić iz OŠ Petra Preradovića, jednoglasno.

5. Voditeljica Stručnog vijeća, prof. Elvira Katić održala je radionicu "Čarolija izrade i oživljavanja lutke" koju je izvela i na Proljetnoj školi u Šibeniku.Vrlo inspirativnu radionicu kolegice su pohađale sa zadovoljstvom.
Način rada: Radionica.

6. Voditeljica Matične službe prof. Doroteja Kamber Kontić predstavila je mrežne stranice narodnih knjižnica.
   Način izlaganja: Power Point prezentacija. Usmene informacije
   Upozorila je na upute za izradu mrežnih stranica školskih knjižnica, i na top-listu najkvalitenijih knjiga za dječje knjižnice po stručnom sudu knjižničara (poslano na e-mal adrese). Po 15 je naslova u tri kategorije: slikovnice, naslovi za djecu i knjige za mladež.
Skrenula je pozornost na Bilten prinova Gradske knjižnice Zadar koji nam može koristiti u nabavi građe.

Zapisnik vodila:
Sanja Maldini  
 

Voditeljica županijskog stručnog vijeća
Elvira Katić, prof. i dipl. knjižn.     


   

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije
Zadnja promjena
: