Zapisnik
sa 2. Stručnog vijeća knjižničara

~ održanog 21. veljače 2006. ~


 

Dnevni red:
 1. Susret s pjesnikom
  (Petar Bodulić, autor 3 zbirke sonetnih vijenaca)
 2. Tema: "Vanjski korisnici u knjižnici Osnovne škole"
  (Nositelj: Pavica Ciglar, prof., OŠ Petra Preradovića)
 3. Powerpoint prezentacija:
  "MATURALNI RAD – od plana do realizacije"
  (Nositelji: Jelena Rušev Mogilevskij, prof., SŠ Bartula Kašića Pag
  Elvira Katić, Klasična gimnazija Ivana Pavla II.)
 4. Novosti, obavijesti, zanimljivosti
  (Nositelj: Doroteja Kamber-Kontić, prof., Matična služba)
 5. Iskustva
 6. Razno (HNOS; Proljetna škola školskih knjižničara, …)


Ad 1.
   Uvodnu riječ dala je voditeljica Vijeća te predstavila gosta, pjesnika Petra Bodulića koji je do sada objavio 3 zbirke sonetnih vijenaca i to: Radost mi donesi, Posedarje drago i Izgubljen sam bio. Napisao je tj. objavio oko 900 soneta.
   Potom se nazočnima predstavio i sam pjesnik kratkim autobiografskim osvrtom na svoj život prosvjetnog djelatnika, a potom progovorio o počecima stvaralaštva, radu, životnom putu i sl.
   Pročitao je i nekoliko soneta, a iz sonetnog vijenca Izgubljen sam bio – Magistrale.
Preporuka knjižničarima da gosp. Bodulića pozovu u svoje školske knjižnice te organiziraju književne večeri.
   Pjesnik je ispraćen pljeskom.

Ad 2.

   Kolegica P. Ciglar je obrađenu temu: "Vanjski korisnici u knjižnici Osnovne škole" s apostroficiranom OŠ Petra Preradovića predala u cjelosti kao prilog ovom zapisniku.
   U raspravi koja je uslijedila naglašeno je, po tko zna koji put, kako je knjižnica informacijsko središte škole.
   Spomenuta su i polazišta za normiranje rada školskog knjižničara. Naprosto, zaključeno je, nije moguće sve to normativom obuhvatiti.
   U raspravu se uključila i Doroteja Kamber-Kontić, matičarka, dodajući kako postoje planovi za otvaranjem knjižnica u mjestima/školama gdje ih nema. Tako je npr. u prošloj godini realizirano 189 novih radnih mjesta za stručne suradnike knjižničare. Neke naše škole još čekaju. Pomaka ipak ima (npr. OŠ Smiljevac)

Ad 3.

   "Maturalni rad – od plana do realizacije" - zajednički rad E. Katić i J. Rušev Mogilevskij ocijenjen kao jednako koristan za kolege – mentore maturalnih radova, maturante, ali i buduće studente.
   Rad je prezentirala kolegica Rušev – Mogilevskij.
   Cilj je informatičko opismenjavanje srednjoškolaca, promocija knjižnice i njeno približavanje učenicima.

Ad 4.

   Matičarka Doroteja Kamber Kontić je još jednom pozvala školske knjižničare, članove Vijeća da joj popune anketni listić koji im je uputila. Osim toga iznijela im je Plan stručnog usavršavanja Matične službe:

 • izgradnja fondova

 • mrežna nabava

 • promjene u UDK

 • službene publikacije

 • izgradnja digitalnih zbirki i sl.

   Nadalje je upoznala nazočne o obilasku školskih knjižnica; o izložbi dječje ilustratorice; o programu za tjedan turizma, o gostima u Gradskoj knjižnici: Arsenu Dediću i Joži Horvatu, o akciji "čitanej prije spavanja", o rezultatima projekta "Pitajte knjižničare" (3.000 pitanja) te dala sljedeće informacije: o osnivanju dječje klape (Audicija), o problemu umrežavanja knjižnica … i td.

Ad 5.

   Voditeljica Vijeća E. Katić je upozorila kolege da u svakoj školskoj zbornici mora biti Katalog stručnih skupova te da je njihova obveza najaviti ravnatelju svoju namjeru za prijavljivanjem na iste.
   Najavila je nadolazeći Stručni skup: XVIII Proljetnu školu s temom: Školska knjižnica i cjeloživotno učenje te ih motivirala da se, osim prijave i aktivno uključe.
   Neki od prisutnih su i dalje isticali nekomunikaciju s ravnateljima u svezi s "puštanjem" na stručna usavršavanja.
   Nadalje je voditeljica informirala o završenom seminaru za voditelje Županijskih vijeća i knjižničare iz OŠ koje su eksperimentalno u HNOS-u.
   Isto tako, ponudila im je radionicu o izradi plakata/postera. Prijavilo se 19 knjižničara.

Zapisnik vodila:
Dijana Ljutić   
  
 

Voditeljica županijskog stručnog vijeća
Elvira Katić, prof. i dipl. knjižn.     


   

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije
Zadnja promjena
: