POZIV
na stručno vijeće
nastavnika hrvatskoga jezika u
gimnazijama i strukovnim školama

   


 


 

 

 
Županijsko stručno vijeće
održat će se
u petak 7. prosinca 2018. u 17.30

u Gradskoj knjižnici Zadar
Ulica Stjepana Radića 11
Zadar

 

TEME:

  1. Dr.sc.Snježana Zrinjan: Rad s novim udžbenikom i čitankom te nastavnim materijalima u kontekstu novoga kurikula Hrvatskoga jezika
     

  2. Zrinka Dobra-Opačić, prof.: Poezija Miroslava Krleže
     

   Molimo nastavnike da se prijave na stručni skup na http://ettaedu.azoo.hr

Drinka Dujmović, prof. i Mirela Zubčić, prof.
Voditeljice Županijskog stručnog vijeća     

   

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije