IZVJEŠĆE
sa Županijskog stručnog vijeća
nastavnika hrvatskoga jezika
u gimnazijama i strukovnim školama

 

 

 

   Županijsko stručno vijeće nastavnika hrvatskoga jezika u gimnazijama i strukovnim školama održano je 23. siječnja 2018. u Gradskoj knjižnici Zadar.

Teme predavanja:
  1. Dr. sc. Tatjana Stupin: Zadarska književna riječ u dijakronijskom
      slijedu povijesti (od J. Vidulića do naših dana)

  2. Olivera Kardum, prof.: Jezični sadržaji na državnoj maturi od 2009. do
      2017. godine

 

   Dr. sc. Tatjana Stupin (Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola, Zadar) predstavila je povijest zadarske književne riječi u vremenskom tijeku počevši od 10. stoljeća.
   Podsjetila nas je na zadarske klasike u starijoj hrvatskoj književnosti: Jerolim Vidulić, Petar Zoranić, Brne Karnarutić, Šime Budinić, Juraj Baraković, Šime Vitasović, Šimun Kožičić Benja i Bartol Kašić.
   Dijakronijski slijed osvijetlio je potom Zadar kao rasadište hrvatske književne publicistike i novinstva (Zora dalmatinska, Ante Kuzmanić, Petar Preradović).
   Vremeplov se zaustavio u razdoblju hrvatske moderne, autorica spominje hrvatske književne klasike neraskidivo vezane uz Zadar: Milutin Cihlar Nehajev, Vladimir Nazor, Milan Begović, Dinko Šimunović...
   Suvremeni hrvatski klasici, profesori, akademici i Zadar: Miroslav Krleža, Slavko Mikolčević, Vladan Desnica, Ivan Aralica i Luko Paljetak.
   Dijakronija se potom prelila u suvremenu zadarsku književnu scenu na kojoj glavnu književnu riječ vode bardi: Slavko Govorčin, Zlatan Jakšić, Ivica Matešić Jeremija, Robert Bacalja, Marin Radica, Pavao Despot...

   Olivera Kardum, prof. (Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola, Zadar) pripremila je analizu jezičnih sadržaja državne mature od 2009. do 2017. godine.
   U prvom dijelu predavanja predstavila je istraživanje usporedbe pragova prolaznosti iz godine u godinu. Analizirala je vrste zadataka i pitanja uz polazne tekstove. Usporedila je pragove prolaznosti iz hrvatskog jezika s ostala dva obavezna predmeta.
   Drugi dio predavanja sastojao se od prezentacije jezičnih sadržaja s državne mature podijeljenih po razredima i jezičnim cjelinama u obliku nastavnih listića.
   Prvi razred: glasovi č, ć, đ, dž; alternacije ije – je – e – i; veliko i malo početno slovo; sastavljeno i nesastavljeno pisanje; pravopisni znakovi; fonetika i fonologija; glasovne promjene; naglasni sustav.
   Drugi razred: morfologija, promjenjive vrste riječi (imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi, glagoli), nepromjenjive vrste riječi.
   Treći razred: riječ, sintagma, rečenica, gramatičko ustrojstvo rečenice, složena rečenica.
Četvrti razred: značenjski odnosi među riječima, raslojenost leksika, leksičko posuđivanje, leksikografija, onomastika i frazeologija, tvorba riječi, povijest jezika.

Izvješće pripremila:              
Drinka Dujmović, prof., voditeljica ŽSV.

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije