IZVJEŠĆE
sa Županijskog stručnog vijeća
nastavnika hrvatskoga jezika
u gimnazijama i strukovnim školama


 


 


 


 


 


 


 

   Županijsko stručno vijeće nastavnika hrvatskoga jezika u gimnazijama i strukovnim školama održalo se 26. siječnja 2017. u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića u Zadru.

Teme predavanja:
 1. Dr. sc. Snježana Zrinjan: Kiklop na državnoj maturi
 2. Ivana Pandžić, prof.: Eksperimentalni program u nastavi hrvatskoga
     jezika

   Dr. sc. Snježana Zrinjan, profesorica hrvatskoga jezika u Poštanskoj i telekomunikacijskoj školi u Zagrebu, autorica je značajnog broja udžbenika iz jezika i čitanki iz književnosti koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Velikim iskustvom stečenim empirijskim istraživanjem učeničke recepcije književnih djela i motiviranosti profesora za izvanprogramske sadržaje, povela je sudionike skupa u svijet modernog romana Kiklop Ranka Marinkovića.
   Pristup djelu započela je predstavljanjem dviju priprava za nastavu kao dvama različitim pristupima obradi nastavne jedinice. Zatim se osvrnula na simboliku naslova romana. Uslijedilo je gledanje ulomka iz filma Odiseja. Tematski planovi romana: egzistencijalistički (rat, dehumanizacija; glavni junak Melkior – suvremeni Odisej odupire se kiklopu duhovno i tjelesno), društveni (tjeskobna atmosfera zagrebačkog intelektualnog miljea, raspad moralnih vrijednosti, društveni kaos) i psihološki (Melkior Tresić pokušava izbjeći mobilizaciju, psihološka previranja, strahovi, izmišljeni svijet, uranjanje u zoopolis).
   Veoma zanimljiv dio predavanja bilo je predstavljanje Marinkovićeva stava o ekranizaciji književnih djela: ... u toj praktičnoj abrevijaciji , u mehaničkom sažimanju... Otpada... sve što je u njoj doista sadržajno i vrijedno,... što je čovjek sam...
   U nastavku predavanja predstavljena su četiri ulomka iz romana kao prijedlozi za slojevitiju analizu na nastavnim satovima s pripadajućim shemama plana ploče i pitanjima za interpretaciju kao i usporedna raščlamba dvaju glavnih likova romana Kiklop i Povratak Filipa Latinovicza.

   U prilogu:

   Ivana Pandžić, profesorica hrvatskoga jezika u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića u Zadru govorila je o iskustvu rada po programu strukovnog kurikula u eksperimentalnoj provedbi. Najprije se osvrnula na reformsku ulogu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira što uključuje: obrazovne programe temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, transparentne kriterije ocjenjivanja i ishoda učenja, razvoj kriterija i procedura za vrednovanje i priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja, osnaživanje i daljnji rast cjeloživotnog učenja.
   Ishodi učenja nastavnog programa za hrvatski jezik koncipirani su na način da se njihovim ostvarivanjem razvijaju komunikacijske vještine i kompetencije polaznika te cjelovito razumijevanje govorenih i pisanih tekstova. Pet je jedinica ishoda učenja: slušanje i govorenje, struktura hrvatskog jezika, pisanje, analiza književnih tekstova i analiza neknjiževnih tekstova.
   Na primjeru izvedbenog plana i programa za drugi razred, autorica je prikazala programske sadržaje.
   Umjesto zaključka podijelila je sa sudionicima skupa pozitivna iskustva rada po eksperimentalnom programu u nastavi hrvatskoga jezika: dinamična nastava, neposredna interakcija učenika i nastavnika, suradničko okruženje, izvrsni rezultati rada i temelj za cjeloživotno učenje.

   Viša savjetnica mr. sc. Jasna Pandžić zahvalila je predavačicama na podrobnim i iscrpnim predavanjima u ime svih sudionika.

   U prilogu:

Izvješće pripremila:              
Drinka Dujmović, prof. savjetnik, voditeljica ŽSV.

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije