POZIV
na stručno vijeće
nastavnika hrvatskoga jezika u
gimnazijama i
srednjim strukovnim školama
 

 

 


Županijsko stručno vijeće
održat će se
u četvrtak 5. svibnja 2016. u 17.30 sati

u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj
školi Stanka Ožanića
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 H, Zadar
 

TEMA:
 

ŠKOLSKI ESEJ NA DRŽAVNOJ MATURI

Predavači:

Nikolina Stulić, prof. i Sanja Vlahović, prof.

 

   Molimo nastavnike da se prijave na stručni skup na http://ettaedu.azoo.hr

Marija Rušev, prof. i Mirela Zubčić, prof.
Voditeljice Županijskog stručnog vijeća  

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije