POZIV
na stručno vijeće
nastavnika hrvatskoga jezika u
gimnazijama i
srednjim strukovnim školama
 

 

 


TEMA:
 

Kurikularna reforma


Predavači:

Diana Greblički-Miculinić i Nikolina Marinić

 


Županijsko stručno vijeće će se održat
u utorak 19. travnja 2016. u 17.30 sati
u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj
školi Stanka Ožanića
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 H, Zadar
 

   Molimo nastavnike da se prijave na stručni skup na http://ettaedu.azoo.hr

Marija Rušev, prof. i Mirela Zubčić, prof.
Voditeljice Županijskog stručnog vijeća  

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije