IZVJEŠĆE
sa stručnog vijeća o kurikularnoj reformi u Zadru 19. travnja 2016.

 

 

 

   Županijsko stručno vijeće s temom "Kurikularna reforma" održano je u Zadru, 19. travnja 2016. godine.
   Predavači su bili: Diana Greblički –Miculinić i Nikolina Marinić.
   Stručno vijeće bilo je namijenjeno nastavnicima hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama.

Nakon predavanja nastavnici su postavljali pitanja i vodili raspravu.
Neka od pitanja koja su zanimala nastavnike bila su:

 • Što se podrazumijeva pod pojmom autonomija nastavnika i kako nastavnik s obzirom na mogućnosti promjena tijekom nastavnog procesa može na početku školske godine izraditi plan i program?
 • Kako su (i koji) lektirni sadržaji kategorizirani po ciklusima?
 • Na kojim principima će biti sastavljeni udžbenici?
 • Što će učenik gimnazije učiti u 1., 2., 3. i 4. razredu iz područja jezika?
 • U čemu se razlikuje učenje jezika za učenika iz gimnazije i učenika iz strukovne škole?
 • S obzirom da neke strukovne škole rade po eksperimentalnom programu, kako će izgledati državna matura za te učenike – s obzirom da je njihov plan i program rađen na tematskom pristupu?
 • Hoće li biti uvedena "mala matura" za osmaše?
 • Kako bi otprilike (po novom pristupu) izgledala nastava lektirnog djela, npr. "Zločina i kazne"?
 • Kako ćemo procjenjivati učenike? Na temelju čega će nastavnik procijeniti učenike koji mu dolaze u prvi razred srednje škole (inicijalni ispit) s obzirom na kompetencije koje je usvojio?
 • Kako ćemo npr. procijeniti je li učenik kompetentan dati samostalnu interpretaciju djela, npr. "Zločina i kazne"?
 • Kako će nastavnik planirati/rasporediti godišnji plan i program, tj. onaj program koji bi učenici te godine (ili tog mjeseca) trebali realizirati i steći kompetencije (ishode)?

   Članice Stručne radne skupine kurikularne reforme naglasile su ono što je novo u nastavi, a to su ishodi, kompetencije, znanja i vještine što ih učenik treba usvojiti u pojedinim ciklusima nastave. Stoga će se morati još više poraditi na razvijanju kvalitete poučavanja nastavnika i njihovo permanentno usavršavanje. Nastavnici su još jednom pozvani da se o reformi informiraju na portalu kurikulum.hr, te da tamo iznesu svoja zapažanja, primjedbe, prijedloge i tako doprinesu kvaliteti kurikulske reforme.

Izvješće pripremile:    
Mirela Zubčić i Marija Rušev

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije