IZVJEŠĆE
sa Stručnog skupa
Hrvatskoga jezika
za nastavnike srednjih škola


Prezentacija: Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
(PPTX - 2,9 MB)

   U ponedjeljak, 29. lipnja 2015. u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića održano je županijsko stručno vijeće nastavnika Hrvatskoga jezika u gimnazijama i strukovnim školama.

   Prof. Žarko Gazzari obradio je temu: "Vizualizacija književnog teksta; tematsko-motivska, stilska i idejna korelacija književnosti i likovne umjetnosti". Korelacija s likovnom umjetnošću idealan je poticaj da učenik kvalitetnije usvoji sadržaje iz književnosti; primjerice u odnosu spram teksta: kao ilustraciju izravnog teksta, kao ilustraciju neizravnog teksta ili kao tematsku ilustraciju, ili pak u povijesno-stilskom pristupu književnosti (npr. razdoblje antike, renesanse, baroka, romantizma, moderne književnosti…). Prof. Gazzari ponudio je različite primjere aktivnosti za učenike, npr. vježbe opisivanja slike, pisanje scenarija, tematsko pisanje ili izradu prezentacije kao metodičke aktivnosti koje mogu biti vrlo poticajne i kreativne pri obradi (ili problemskom pristupu) nastavnih jedinica.

   Druga tema stručnog vijeća bila je "Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije". Prof. Marija Rušev izvijestila je kolegice i kolege sa ciljevima i smjernicama cjelovite kurikularne reforme koja će se odvijati u etapama sljedećih desetak godina. Upravo je u tijeku prva dionica Strategije: izrada kurikularnih dokumenata, okvira vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja o učeničkim postignućima, uz kontinuirano stručno usavršavanje učitelja i informiranje javnosti. Očekuje se sudjelovanje 300 stručnjaka iz škola, vrtića, visokih učilišta, instituta, agencija, privatnog sektora i državne uprave. Svi nastavnici su pozvani da svojim primjedbama i sugestijama dadu svoj doprinos poboljšanju odgojno-obrazovnog sustava, te da se pravodobno i kontinuirano informiraju o tijeku Strategije na stranici kurikulum.hr.

Izvješće pripremila: 
Marija Rušev, prof.

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije