IZVJEŠĆE
sa Županijskog stručnog vijeća
nastavnika hrvatskoga jezika
u gimnazijama i srednjim strukovnim školama

 

 

 

 

 


Prezentacija: FILM kao motivacijsko sredstvo u nastavi književnosti
FILM kao motivacijsko sredstvo u nastavi književnosti
(Damir Sikirić, prof.)
(PPT - 554 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacija: Mjerila vrjednovanja i ocjenjivanja u nastavi Hrvatskoga jezika
Mjerila vrjednovanja i ocjenjivanja u nastavi Hrvatskoga jezika
(Jasna Pandžić, prof.)
(PPSX - 84 kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:
Damir Sikirić, prof.

   Stručno vijeće nastavnika Hrvatskoga jezika u gimnazijama i strukovnim školama održano je 7. veljače 2013. u Gradskoj knjižnici Zadar.

   Prvo ovogodišnje stručno vijeće s temama: Film kao motivacijsko sredstvo u nastavi književnosti, Usklađivanje mjerila vrjednovanja i ocjenjivanja u nastavi Hrvatskoga jezika i Čitanje za školu i život - smjernice IV. simpozija učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika, izazvalo je značajnu pažnju naših profesora što je potvrdio i veći broj sudionika.

   Prvu temu o filmu kao motivacijskom sredstvu u nastavi književnosti predstavio je Damir Sikirić, prof. Klasične gimnazije Ivana Pavla II. Kao uvod u temu o filmu, toj "grandioznoj igrački" kako ga je još davno nazvao F. Kafka, prof. Sikirić je među gimnazijalcima ( trećašima i četvrtašima) proveo anketu. Analizirani odgovori na pitanja o njihovim omiljenim filmovima (domaćim i stranim), najdražem redatelju, filmskim žanrovima, koliko i gdje gledaju filmove, kako dolaze do njih , doveli su do konačnog odgovora u kojem su se u izboru između filma i knjige u 72 % slučaja odlučili u korist filma. Nakon ovog saznanja vrijedilo je pozabaviti se filmom kao motivacijskim sredstvom u nastavi književnosti.
   U predstavljanju pojma motivacije kao psihičkog procesa i njezinih vrsta uz film se, kako je rečeno, prije svega vezuje estetska motivacija. Učenici se dovede u određeno raspoloženje iščekivanja i upravo u uvodnoj fazi nastavnog sata film, odnosno isječak u trajanju od 15-tak minuta, u funkciji je motivacije za prihvaćanje književnog djela, pisca ili razdoblja. Pri uvođenju ove vrste motivacije u nastavu, potrebno je voditi računa o načelima, o različitim pristupima u nastavi filma kao i o slijedu filmske analize.
Za ilustraciju svega prethodno izrečenog predavanje je popraćeno projekcijom pojedinih filmskih isječaka:

Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje II. dio
W. Shakespeare: Hamlet
Laurence Olivier: Hamlet (1948.)
Kenneth Branagh: Hamlet (1996.)
Ante Kovačić: U registraturi
Joakim Marušić: U registraturi (1974.)
Ivan Kozarac: Đuka Begović
Branko Schmidt: Đuka Begović
Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi
Antun Vrdoljak: Gospoda Glembajevi (1988.)

   Nakon pogledanih isječaka, izravno povezanih s lektirnim djelima i poticajnih pitanja filmske analize, potvrđeno je prethodno naglašeno u predavanju: "Pri izboru filmova manje je riječ o tome je li film dobar, nego o tome može li se on kvalitetno upotrijebiti u nastavi. Film treba biti u jasno prepoznatljivoj tematskoj vezi s aktualnim nastavnim satom (ili cjelinom). Kada se nastava održava u jednom satu, trebalo bi vrijediti pravilo da je prikladniji što kraći film."
   Na kraju su sudionici predavanja, kako su izjavili, bili i sami motivirani za primjenu filma u nastavi .
   Učenici, obogaćeni doživljajima, dojmovima i spoznajama koje donosi film, angažiranije će prihvaćati djelo koje se interpretira, a film kao motivacijsko sredstvo u nastavi opravdat će svoju ulogu da proširi svijet predodžaba i učenike uvede u svijet književnosti.

   Temu Usklađivanje mjerila vrjednovanja i ocjenjivanja u nastavi Hrvatskoga jezika predstavila je viša savjetnica Jasna Pandžić, prof.

   U potrebi stalne edukacije nastavnika navedena tema bila je aktualna u nizu predavanja, radionica i prijedloga na mnogim dosadašnjim stručnim vijećima. Osim Savjetnice o toj su temi u više navrata govorile i naše kolegice iz Zadra i Zagreba na primjerima konkretnih nastavnih jedinica, u gimnazijama i srednjim strukovnim školama.
Na samom početku predstavljene su posebne učeničke obveze te satnice nastavnih planova i programa za OŠ, gimnazije, srednje četverogodišnje i trogodišnje strukovne škole. Prije osvrta na temu vrjednovanja navedeni su sadržaji ocjenjivanja nastavnih područja Hrvatskoga jezika : književnosti, hrvatskog jezika i jezičnog izražavanja te sastavnice njihova vrjednovanja. U književnosti: usmeni odgovor ili pisani ispit; u lektiri: kombinacija različitih metodičkih oblika rada- nastavni listići o procjeni čitanosti i problematska, analitička pitanja, učenički esej, usmene provjere-rasprave, analitički dijalozi; u jeziku: pisani ispiti zadatcima različitog tipa, usmene provjere; u izražavanju: jezično-pisano ocjenjivanje sastavaka, različitih vrsta eseja, pisanih uradaka, diktata, prezentacija, plakata, sažetaka… i usmeno- izlaganje, debata, dramatizacija,rasprava, dramatizacija i sl.
   Potvrđeni su i predloženi oblici i dinamika praćenja usmenog i pisanih provjera - njihovo bodovanje te vrjednovanje školske zadaće (ostvarenost teme, kompozicija, izvornost, tekst, rječnik i stil, gramatička, pravopisna točnost i urednost ).
   Posebno mjesto tijekom predavanja zauzela su mjerila ocjenjivanja. Razrađena su vrlo detaljno po pojedinim ocjenama za sva tri prethodno navedena nastavna područja Hrvatskoga jezika.
   Navedeni prijedlozi potaknuli su dijalog nazočnih nastavnika te je predavanje u većem dijelu bilo interaktivno.
   Predstavljena tema više savjetnice prof. Jasne Pandžić ( čija se Power Point prezentacija može preuzeti na stranicama Portala Riva On) u mnogim je pitanjima pomogla i odgovorila nazočnim profesorima Hrvatskoga jezika u usklađivanju i čestim dvojbama vezanim za spomenuto područje vrjednovanja i ocjenjivanja, no jasno je da je tema i dalje otvorena , potrebna novih prijedloga i kako stoji u Hrvatskom nacionalnom kurikulu: Svaki je učitelj pozvan neprestano osmišljavati vrijednosna načela i načine ocjenjivanja.

   Zbog iskazanog zanimanja za prve dvije teme, treće najavljeno predavanje Čitanje za školu i život - smjernice IV. simpozija učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika, koje je trebala predstaviti prof. Marija Rušev nije ostvareno. Dogovoreno je da će se održati na jednom od sljedećih stručnih vijeća.

Izvješće pripremila:        
    Mirela Zubčić, prof.           
Voditeljica Županijskog stručnog
vijeća za gimnazije         

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije