IZVJEŠĆE
sa radionice
Županijskog stručnog vijeća
nastavnika hrvatskoga jezika
u gimnazijama i srednjim strukovnim školama

 

Power Point prezentacija: Vrjednovanje školskog eseja na državnoj maturi

   U okviru Županijskog stručnog vijeća hrvatskoga jezika, u srijedu, 28. travnja 2010. godine, u Gimnaziji Ivana Pavla II., održana je radionica na temu Vrjednovanje školskog eseja na državnoj maturi.
   Radionicu su pripremile i vodile prof. Nikolina Stulić i prof. Sanja Vlahović iz Gimnazije Franje Petrića.

   Vrijedna stručna iskustva koje su profesorice stekle tijekom sudjelovanju u skupini ispravljača Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja uspješno su prenijele nazočnim profesorima hrvatskoga jezika gimnazija i strukovnih škola Zadarske županije.

   Aktualna tema školskog eseja predstavljena je u dva dijela.

    U prvom dijelu, u prikladnoj Power Point prezentaciji, teoretski su prikazane i raščlanjene sve tri vrste školskog eseja.

  • Interpretativni (najčešći) temelji se na danom predlošku (ulomak iz romana, pripovijetke, drame ili interpretacija pjesme)
  • Raspravljački (obrađuje teme koje se odnose na našu društvenu stvarnost – slobodna tema)
  • Usporedno-raščlambeni (usporedna analiza najmanje dva teksta na osnovu književne vrste, teme, motiva itd.)

   Istaknuta je važnost eseja i njegov značaj u ukupnom ispitu. Kompozicijski dijelovi eseja ( uvod, razrada i zaključni dio ) imaju svoje odrednice i potrebno ih je prikladno povezivati.
   Smjernice – rečenice koje u svakoj vrsti eseja usmjeravaju učenike prigodom pisanja, treba shvatiti kao pitanja na koja treba odgovoriti na što kreativniji način. Važno je da učenici odgovore na sve smjernice ispod teksta jer se na osnovu njih izrađuju opisivači.

Opisivači kao elementi vrjednovanja eseja obuhvaćaju:

  • čitanje i razumijevanje polaznih tekstova (A-opisivači)

  • pismeno izražavanje (B-opisivači)

  • uporaba jezika (C- opisivači)

Svi navedeni opisivači detaljno su predstavljeni, a prikazana je i njihova bodovna vrijednost.

  • A- opisivači nose 50 % bodova ili 20 bodova

  • B- opisivači nose 15 % bodova ili 6 bodova

  • C- opisivači nose 35 % bodova ili 14 bodova

   Kao pomoć u ispravljanju predložena je tablica opisivača u koju se bilježe pojedini i sveukupno postignuti bodovi.

   U drugom dijelu radionice na izabranom primjeru ovogodišnjeg školskog eseja za treće razrede više (A) razine ispita ( Interpretativni školski esej na temelju ulomka iz romana Otac Goriot Honorea de Balzaca) individualno ili u skupinama bodovan je ogledni učenički primjer eseja.
  Tijekom raščlambe bodovanja pojedinih opisivača profesori su voditeljicama radionice upućivali različita pitanja vezana za nejasne situacije, što je predstavljalo i najvrjedniji dio cjelokupnog zajedničkog rada .
Prema iskazima nazočnih provedena radionica pružila je mnoge odgovore, na do tada mnoga nerazjašnjena pitanja i nedoumice, vezane za vrjednovanje školskog eseja.

Izvješće pripremila:        
Mirela Zubčić, prof. mentor      
Voditeljica Županijskog stručnog
vijeća za gimnazije     

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije