IZVJEŠĆE
sa seminara za voditelje
Županijskog stručnog vijeća
nastavnika hrvatskoga jezika
u gimnazijama i srednjim strukovnim školama

 

   U utorak, 02. ožujka 2010. u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. u Zadru, održano je Županijsko stručno vijeće za nastavnike hrvatskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim školama na temu Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnog izražavanja u srednjoj školi (esej - od smjernice do opisivača).
Predavanje je održala prof. Dragica Dujmović Markusi.


    Na samom početku skupa nastupio je učenik 3.b raz. Klasične gimnazije Ivana Pavla II. kazivanjem pjesme Zemlja i ja Josip Pupačića.

   U uvodnom dijelu prof. Dragica Dujmović Markusi obrazložila je najvažnije točke iz podsjetnika za pisanje školskoga eseja:
       

  • Priprema uključuje pozorno čitanje uvodne upute, čitanje polaznog teksta i priloženih smjernica.
  • Analiza teksta upućuje na određivanje književne vrste, autorov pristup temi i stilska obilježja teksta
  • Razrada smjernica zahtjeva njihovo ponovno čitanje te uspoređivanje sadržaja smjernica sa sadržajem teksta
  • Sadržaj eseja prikazan je natuknicama organiziranim u umnu mapu ( lokalizacija ulomka, analiza ulomka, piščev životopis, stvaralaštvo i razdoblje u kojem autor stvara ) te kompozicijskim dijelovima: uvod, razrada i zaključak.
  • Radna verzija, konačna verzija, pisanje čistopisa

   U slijedećem dijelu predavanja predstavljen je ogledni primjer obrasca ponavljanja književnih djela koja se nalaze u ispitnom katalogu za državnu maturu (vremenska određenost književnog razdoblja, tematika i stilistička obilježja, književne vrsta, književni rod, kompozicija te autor i djelo u kontekstu razdoblja ).
   Dio izlaganja prof. Markusi odnosio se na zadane smjernice školskog eseja i skalu bodova za pojedine elemente s konkretnom primjenom na novelu Miroslava Krleže Baraka Pet Be.
  Na temelju predstavljenih tvrdnji primijenjenih na spomenutu novelu objašnjeno je funkcioniranje prethodno određenih opisivača. U tom dijelu prof. Markusi jasno je prikazala na koji način vrednovati A, B i C razinu opisivača (sadržajnu, izražajnu i pravopisnu).
   Sve navedeno, u zaključnom dijelu, pretočeno je u zajedničku radioničku aktivnost po skupinama.
   Na temelju primjera učeničkih školskih eseja rangirani su i zajednički komentirani njihovi kompozicijski dijelovi.

Izvješće pripremila:        
Mirela Zubčić, prof. mentor      
Voditeljica Županijskog stručnog
vijeća za gimnazije         

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije