IZVJEŠĆE
sa seminara za voditelje
Županijskog stručnog vijeća
nastavnika hrvatskoga jezika


 

   U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, održan je seminar na državnoj razini za voditelje županijskih stručnih vijeća nastavnika hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama. Seminar je održan 29. i 30. siječnja 2009. u hotelu Kolovare u Zadru. Domaćin ovog stručnog skupa bila je Jasna Pandžić, viša savjetnica.

   Tema seminara bila je: „Upravljanje projektima“. Predavač je bio Darko Jureković koji kao stručnjak tvrtke Microsoft Hrvatska sudjeluje u edukaciji nastavnika u okviru programa pod nazivom Suradnici u učenju.

   Predavač je prvog dana nazočne educirao o osnovnim vještinama, znanjima i kompetencijama koje treba imati onaj koji pokreće i vodi neki projekt. Cjeline: Upravljanje projektima (uvod), Upravljanje vremenom, Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje komunikacijom, Upravljanje nabavom i troškovima, Praćenje i izvještavanje o stanju projekta – detaljno su raščlanjene, te popraćene brojnim korisnim (dobrim i lošim) primjerima i savjetima, na primjer: kako uobličiti projekt u pismenom obliku, kako započeti projekt (odrediti cilj, naručitelja, ulagače, sponzore, korisnike, suradnike), kako voditi projekt, kako odabrati projektni tim, kako voditi računa o nabavi i troškovima te rokovima i pregovaranju, kako pratiti tijek projekta i kvalitetno ga obaviti.
   Predavanje je trajalo do 17,30 sati nakon čega je slijedio posjet Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti (Zlatu i srebru Zadra), a zatim je slijedila večernja šetnja gradom i povratak uz rivu i Morske orgulje prema hotelu gdje su sudionici bili smješteni.

   Drugog je dana slijedio praktičan rad, odnosno radionica u kojoj je trebalo definirati i obrazložiti projekt na zadanu temu. Opći je dojam bio da će nastavnicima ovako stručno razrađene smjernice u vođenju projekta itekako koristiti, naročito kod prijava na natječaj za potporu gdje se cijeli projekt mora obrazložiti prema točno određenim elementima: opis potrebe, vizija rješenja, početni zahtjev naručitelja, profil korisnika, opseg rješenja, koncept rješenja te opseg projekta.
   Gospodin Jureković je svoje stručno znanje i iskustvo stavio na raspolaganje školama pa će tako svaki nastavnik koji je zainteresiran za pokretanje projekta moći koristiti njegove materijale pohranjene na CD-u kojeg je podijelio svim voditeljima stručnih vijeća (prema opće poznatim pravilima o intelektualnom vlasništvu), a oni će ih proslijediti zainteresiranima.

Izvješće pripremila:        
Marija Rušev, prof. mentor      
Voditeljica Županijskog stručnog vijeća

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije