IZVJEŠĆE
sa stručnog skupa
nastavnika hrvatskoga jezika

 

   Županijsko stručno vijeće (ŽSV) za nastavnike hrvatskoga jezika u strukovnim školama održano je 29. kolovoza 2008. u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića u Zadru.

Teme su bile sljedeće:

  • Jasna Pandžić, viša savjetnica: Novine u Zakonu o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju
  • Marija Bašić, prof.: Vrednovanje postignuća učenika
  • Marija Rušev, prof.: Vrednovanje lektire (radionica)
  • Marija Rušev, prof.: Izvješće o radu Županijskog stručnog vijeća 2006.-2008. te plan za 2009. godinu.

   Nastavnici su upoznati s novinama u školstvu (napredovanje, licence, nacionalni ispiti) te su upućeni da pročitaju što o tome kaže temeljni Zakon o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i Pravilnik o provedbi nacionalnih ispita.
   Tema vrednovanja učenikova znanja, primjer je dugogodišnje dobre prakse koja može poslužiti kao primjer drugim nastavnicima, a odnosi se na vrednovanje ocjenama dovoljan, dobar, vrlo dobar i odličan, za svih pet elemenata nastave hrvatskoga jezika, a to su: književnost, jezik, usmeno izražavanje, pismeno izražavanje i lektira.
Radionica vrednovanja lektire pokušaj je da se putem radionice/ankete saznaju i postave ujednačeni kriteriji ocjenjivanja lektire.
  Voditeljica Županijskog stručnog vijeća dala je izvješće o radu Županijskog stručnog vijeća od njegovih početaka, odnosno od 2006. godine (kada je stručno vijeće nastavnika u strukovnim školama započelo samostalan rad odvojen od gimnazija) pa do danas, te ujedno dala analizu permanentnog usavršavanja nastavnika u tom razdoblju.

Marija Rušev, prof. mentor      
Voditeljica Županijskog stručnog vijeća

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije