IZVJEŠĆE
sa stručnog vijeće nastavnika
hrvatskoga jezika

 

   U srijedu, 24. listopada 2007. održano je Županijsko stručno vijeće za nastavnike hrvatskoga jezika u gimnazijama i strukovnim školama, u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića. Predavač je bila Marica Kurtak, nastavnica hrvatskoga jezika i voditeljica Županijskog stručnog vijeća u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, autorica nekoliko udžbenika i priručnika za gimnazije i strukovne škole.

   Tema predavanja/radionice bila je Ispravak školske zadaće. Nastavnici, podijeljeni u nekoliko grupa, trebali su individualno ocijeniti istu školsku zadaću, iznijeti svoja zapažanja i obrazložoti svoju ocjenu.Radionica je potaknula nastavnike da ponovo razmisle o glavnim ciljevima i svrsi pisanja školske zadaće, a to je : razvijanje sposobnosti pismenoga izražavanja i sposobnosti da se vlastite misli pretoče u jezik – da se prenese poruka. Ukazano je i na kontinuiranu problematiku koja se javlja pri ispravku zadaće: što (i kako) vrednovati; o čemu (o komu) ovisi ocjena; koliko subjektivni dojmovi nastavnika utječu na ocjenu; jesmo li iz vida izgubili učenikovu kreativnost u pisanju sastavka ili su nam važnija usvojena znanja iz pravopisa?
   Zaključci su da: nema obrasca za ispravljanje školske zadaće; važno je učenika osposobiti za usmeno i pismeno izražavanje; nastavnik mora biti pažljiv pri ocjenjivanju jer on je taj koji vrednuje; vrlo je bitno koliko smo pažnje posvetili pripremi za pisanje školske zadaće; treba imati na umu da ispred sebe vidimo mlado biće koje još treba izgraditi svoje stavove; također, bilo bi poželjno da stručnjaci što skorije usklade hrvatski pravopis kako bi jezičnih dvojbi bilo što manje.
   Voditeljica Županijskog stručnog vijeća, Marija Rušev, podsjetila je nazočne na događaj važan za hrvatski jezik koji se dogodio pred 160 godina. Naime, 23.listopada 1847.g. , na prijedlog Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Hrvatski je sabor donio odluku da hrvatski jezik postane službeni jezik u javnoj uporabi. To je bila jedna od najvećih tekovina hrvatskog narodnog preporoda.

Marija Rušev, prof. mentor      
Voditeljica Županijskog stručnog vijeća

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije