IZVJEŠĆE
sa stručnog vijeće nastavnika
hrvatskoga jezika
u strukovnim školama i gimnazijama


   U petak, 16. veljače 2007., u Poljoprivre-dnoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića održano je županijsko stručno vijeće nastavnika hrvatskoga jezika u strukovnim školama i gimnazijama.
   Predavanje je održala prof. Dragica Dujmović–Markusi iz Zagreba.

Tema njenog predavanja bila je:
       Interpretacija lirske pjesme/Glasovi/
       Analiza umjetničkog djela / RadionicaKolegica Dujmović-Markusi predaje hrvatski jezik u Prvoj gimnaziji u Zagrebu. Autorica je udžbenika iz jezika Fon-Fon (I. - IV.), a priprema i čitanku za hrvatski jezik Književni vremeplov. Također se bavi i metodičkom obradom lektire, a u svojoj školi vodi dramsku skupinu Gole maske. Njen neposredan pedagoški rad s učenicima bio je vidljiv u njenom pristupu temi interpretacije lirske pjesme. Naime, predavanje je bilo više tipa radionice, grupnog rada, razgovora, diskusije, razmjene iskustava pa je zainteresiranost za sadržaje koji su se obrađivali bila vrlo vidljiva u aktivnom radu svih nazočnih kolegica i kolega.

   Vrlo živa bila je rasprava o vrednovanju znanja: usvajanju, razumijevanju i primjeni znanja, o čemu se sve više govori u kontekstu kurikuluma, odnosno učenja za život. Nastavnici, naime moraju biti sve više svjesni da trebaju kod svojih učenika razvijati kritičko razmišljanje i primjenu usvojenog znanja (a što manje štrebanja).


Marija Rušev, prof. mentor      
Voditeljica Županijskog stručnog vijeća

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije