Izvješće sa stručnog vijeće nastavnika hrvatskoga jezika u srednjim školama za Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju

 

 

 

 

   U petak, 12. siječnja 2007. godine, u Gimnaziji Vladimira Nazora održano je stručno vijeće nastavnika hrvatskoga jezika u srednjim školama za Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju. Stručni skup organizirala je viša savjetnica Jasna Pandžić. Teme su bile vrlo aktualne: o državnoj maturi i nacionalnim ispitima govorila je prof. Jugana Degelić iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje odgoja i obrazovanja. O vrednovanju pisanoga rada govorila je prof. Jasna Pandžić, a o korištenju MS Producera u obrazovanju govorio je prof. Edin Kadić.
   Prof. Jugana Degelić obrazložila je strukturu nacionalnih testova za prvi razred strukovnih škola i gimnazija te za drugi razred gimnazija. Ukazala je da nacionalni ispiti imaju svrhu: opću pismenost, sposobnost uporabe slušnih podataka, sposobnost odabira ključnih podataka iz teksta, sposobnost razumijevanja teksta, čitanje i interpretiranje teksta, nakon čega slijedi povezivanje i primjena stečenih znanja te sintetiziranje i oblikovanje sastavka. Stoga s učenicima treba vježbati koncentraciju i razumijevanje teksta, nakon čega tek slijedi primjena stečenog znanja (analiza, sinteza, evaluacija, kreativnost).
   Nacionalni ispit za prve razrede strukovnih škola bit će sličan lanjskim gimnazijskim (za prve razrede), s tim što će biti prilagođeni gradivu i strukturi učenika u strukovnim školama.
   Dvije su novosti u ispitima za druge razrede gimnazija: uvodi se slušanje s razumijevanjem (na temelju odslušanog teksta učenici će odgovarati na pitanja), te pravopisni diktat. Treći dio je već poznat – pisanje sastavka.
   Upravo o pisanome dijelu ispita govorila je viša savjetnica Jasna Pandžić, podrobno ukazujući na elemente koji čine konačno vrednovanje pisanoga rada, a to su: sadržaj, kompozicija, stil, gramatika, pravopis i vanjština teksta te, naravno, pridržavanje zadanoga broja riječi (što je u nas novost). Također nazočnim je nastavnicima obrazložila Bloomovu taksonomiju koja je glavna okosnica pripremanja nacionalnih ispita.
   Slijedila je zatim prezentacija korištenja MS Producera u nastavi hrvatskoga jezika. Prof. Edin Kadić pokazao je to obradivši multimedijalno nastavnu jedinicu Marin Držić: Novela od Stanca. Potaknuo je tako još jednom svoje kolege da što je moguće više koriste suvremena sredstva i pomagala u nastavi, jer su upravo ona najbliskija i najzanimljivija današnjim učenicima.

Marija Rušev, prof. mentor      
Voditeljica Županijskog stručnog vijeća

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije