Županijsko stručno vijeće
nastavnika hrvatskog jezika
u srednjim školama

 

 

 

 


  U ponedjeljak 4. prosinca 2006, u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice održano je stručno vijeće za nastavnike hrvatskoga jezika s dvije vrlo zanimljive teme. Dr.sc. Milica Mihaljević održala je predavanje "Hrvatsko internetsko nazivlje" obrazlažući temu po cjelinama:
   - Kako se čita mrežna adresa
   - Sinonimija u internetskome i računalnome
      nazivlju
   - Računalno/internetsko nazivlje kroz funkcionalne stilove
   - Internetski nazivi u medijima
   - Računalno nazivlje u školi
   - Sinonimo-homonimna mreža u nazivlju

   Dr.sc. Milica Mihaljević dala je na kraju i glavna načela za odabir naziva: domaći naziv ima prednost pred stranim; naziv mora biti usklađen sa sustavom hrvatskog standardnog jezika; kraći nazivi imaju prednost; naziv od kojeg se lakše tvore tvorenice ima prednost; unutar istoga terminološkog sustava naziv ne smije imati više značenja.
   Zaključak predavanja je da što se prije pronađe odgovarajuća zamjena za česte riječi koje ulaze u opći jezik, veća je šansa da ona bude prihvaćena u praksi. Da bi se to ostvarilo, važna je pravodobna akcija stručnjaka određene struke s jezikoslovcima, ali i sveobuhvatna medijska potpora.

   Drugo predavanje održala je prof. Elvira Katić s temom "Mjesto i uloga plakata i postera u nastavi". Već sam uvod dao je naslutiti istraživački rad kojim je krenula prof. Katić obrađujući ovu temu koja je zanimljiva i korisna svima koji rade u nastavi i koriste se prednostima plakata i postera. Osim što je razlučila pojmove plakata i postera prof. Katić je obrazložila sve elemente koji su potrebni da bi plakat i poster najoptimalnije prezentirali odabranu temu, ponudivši također na uvid izbor dobrih i loših primjera. Ova je tema bila posebice zanimljiva nastavnicima hrvatskoga jezika koji se ponajviše koriste plakatima i posterima povezujući ih s nastavom izražavanja te podsjećajući nastavnike koliko su moćni elementi riječ, slika i boja kada se sažmu u zajednički cilj – prenijeti poruku.

Voditeljica stručnog vijeća 
Marija Rušev, prof. mentor

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije