Stručni skup za nastavnike hrvatskoga jezika u gimnazijama i strukovnim školama

 Prezentacija prof. Jasne Pandžić
Prezentacija
prof. Jasne Pandžić

   U srijedu 30. kolovoza 2006. godine u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića održan je stručni skup (seminar) za nastavnike hrvatskoga jezika u gimnazijama i strukovnim školama. Marin Radica, profesor savjetnik, u svom izlaganju "Državna matura i nacionalni ispiti" govorio je o pripremama, provedbi i rezultatima nacionalnih ispita koji su prvi puta provedeni u prvim razredima gimnazija u svibnju ove godine, zatim o pripremama za provedbu državne mature i nacionalnih ispita za prve i druge razrede gimnazija u svibnju sljedeće godine.Vrlo živa diskusija svjedočila je o zanimljivosti teme. Posebno je ova tema bila zanimljiva nastavnicima u strukovnim školama u kojima će se u svibnju sljedeće godine provoditi nacionalni ispiti za prve razrede.
   Profesor Jasna Pandžić, viša savjetnica, održala je zatim predavanje "Vrednovanje učeničkih postignuća". Profesorica Pandžić je istaknula da usmeno i pismeno procjenjivanje znanja treba rezultirati većom motivacijom učenika, većim postignućima i kvalitetnijom nastavom. Vrednovanje učeničkih postignuća treba se temeljiti na raznovrsnim tehnikama; osim tradicionalnih tehnika: standardne provjere znanja, testova, pisanja eseja i praktičnih zadataka,treba uvrstiti i druge tehnike: promatranje i bilježenje, dijagnostičke upitnike, razgovore učenika i nastavnika te portofolije. Izlaganje je upotpunjeno primjerom pismenog ispita gdje je primijenjena tipologija zadataka kakvi su korišteni i u nacionalnom ispitu.

Voditeljica stručnog vijeća 
Marija Rušev, prof. mentor

(PPS - 381 Kb)

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije