Stru鑞og vije鎍
nastavnika engleskoga jezika u
gimnazijama i srednjim strukovnim 筴olama

Zadarske 緐panije


 


E-mail:
vanja.bajlo@skole.hr
 

   Voditeljica stru鑞og vije鎍 nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim 筴olama Zadarske 緐panije je profesorica Vanja Bajlo, a koju mo緀te kontaktirati na email: vanja.bajlo@skole.hr.

02. studenoga 2018.

15. svibnja 2018.

23. o緐jka 2018.

28. studenoga 2017.

25. svibnja 2017.

29. o緐jka 2017.

07. listopada 2016.

18. travnja 2016.

01. travnja 2016.

IZVJE┢E sa 畊panijskog stru鑞og vije鎍 nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim 筴olama - (17. o緐jka 2016.)

07. sije鑞ja 2016.

IZVJE┢E sa 畊panijskog stru鑞og vije鎍 nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim 筴olama - (09. prosinca 2015.)

02. svibnja 2015.

IZVJE┢E sa Stru鑞o vije鎒 nastavnica i nastavnika engleskoga jezika u srednjim 筴olama Zadarske 緐panije - (14. svibnja 2015.)

28. travnja 2015.

Poziv na Stru鑞o vije鎒 nastavnica i nastavnika engleskoga jezika u srednjim 筴olama Zadarske 緐panije - u 鑕tvrtak, 14. svibnja 2015.

29. o緐jka 2015.

Izvje规e sa 畊panijskog stru鑞og vije鎍 nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim 筴olama (9. o緐jka 2015.)

21. velja鑕 2015.

Poziv na Stru鑞o vije鎒 nastavnica i nastavnika engleskoga jezika u srednjim 筴olama Zadarske 緐panije - u ponedjeljak, 9. o緐jka 2015.

09. studenoga 2014.

Izvje规e sa 畊panijskog stru鑞og vije鎍 nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim 筴olama (3. studenoga 2014.)

13. lipnja 2014.

Izvje规e sa 畊panijskog stru鑞og vije鎍 nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim 筴olama (24. o緐jka 2014.)

17. travnja 2014.

Izvje规e sa 畊panijskog stru鑞og vije鎍 nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim 筴olama (22. listopada 2013.)

21. travnja 2013.

Izvje规e sa 畊panijskog stru鑞og vije鎍 nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim 筴olama (22. velja鑕 2013.)

26. listopada 2012.

Izvje规e sa 畊panijskog stru鑞og vije鎍 nastavnika engleskoga jezika: predava鑙ca Marietta Forrest (Gradska knji緉ica, 18. - 24. rujna 2012.)

15. o緐jka 2012.

Izvje规e sa 畊panijskog stru鑞og vije鎍 nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim 筴olama, odr綼nog 20. velja鑕 2012.

12. sije鑞ja 2012.

Izvje规e sa 畊panijskog stru鑞og vije鎍 nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim 筴olama, odr綼nog 30. prosinca 2011.

11. listopada 2011.

Zapisnik sa sastanka 畊panijskog stru鑞og vije鎍 profesora engleskog jezika Zadarske 緐panije, odr綼nog 7. rujna 2011.

   

© RivaOn - obrazovni portal srednjih 筴ola Zadarske 緐panije
Zadnja promjena: