E-mail:
vanja.bajlo@skole.hr


Izvješće sa
Županijskog stručnog vijeća
nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim školama


 

 

    U srijedu 19. veljače 2020. u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II, Jerolima Vidulića 2, Zadar, s početkom u 16.00 sati održano je Županijsko stručno vijeće za nastavnike engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim školama u trajanju od 4 sata.

Dnevni red:

1. ‘Plan i program rada Županijskog vijeća za 2019/2020.’, Vanja Bajlo, prof.
2. ‘Izvješće sa ŠN iz engleskog jezika za srednje škole zadarske županije’,
     
Vanja Bajlo, prof.
3. ‘Rubrike u vrednovanju’,
Sanda Novak, prof.
4. ‘Kako izraditi i primijeniti istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda
     poučavanja',
Sandra Botunac, prof. i Anita Živković , prof.
5. ‘They turned their disability into ability’,
Anita Živković, prof.
 

Ad. 1.

 

Plan i program rada Županijskog vijeća za 2019/2020.,
 Vanja Bajlo. prof.

   Voditeljica ŽSV je nazočnim profesorima predstavila plan i program rada ŽSV nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim školama za školsku godinu 2019./2020. Plan i program rada je jednoglasno usvojen, a zatim su profesori pozvani da sami sudjeluju u radu ŽV, te da održe vlastita predavanja i radionice kao primjere dobre prakse.

Ad. 2

 

 

 

 

 

 

Izvješće sa ŠN iz engleskog jezika za srednje škole zadarske županije,
 Vanja Bajlo, prof.

   Ove školske godine na školskom natjecanju sudjelovalo je 339 učenika. Nakon što su zaprimljene sve konačne liste sa održanih školskih natjecanja iz engleskog jezika, Županijsko povjerenstvo za provedbu natjecanja iz engleskog jezika odlučilo je da se na Županijsko natjecanje iz engleskog jezika poziva ukupno 99 učenika što je dosad najveći broj učenika koji je sudjelovo na Županijskom natjecanju, i to:
  - Kategorija A - GIMNAZIJE
      2. razred – 29 učenika
      4. razred – 26 učenika ( više od 83 % riješenosti testa)
  - Kategorija B - STRUKOVNE ŠKOLE
      2. razred – 32 učenika
      4. razred – 12 učenika (više od 78 % riješenosti testa)
   Županijsko natjecanje iz engleskog jezika održat će se 3. ožujka 2020. u 10 sati u Gimnaziji Vladimira Nazora.

Ad. 3

 

Rubrike u vrednovanju
 Sanda Novak, prof.

   Profesorica Novak održala je zanimljivu radionicu o rubrikama u vrednovanju i praćenju postignuća naših učenika na poticajan i inovativan način. Iz svog bogatog iskustva ponudila je različite primjere rubrika u vrednovanju za učenje, vrednovanju kao učenju, te vrednovanju naučenog. Cilj ove radionice je bio pokazati nazočnim profesorima svrhu rubrika u vrednovanju i razliku između analitičke i holističke rubrike. Potaknuti elanom profesorice Novak sudionici radionice aktivno su se uključili u rad i izradili analitičke rubrike za vrednovanje za učenje s tri elementa, tri kriterija i opisivačima.(vidi Rubrike u vrednovanju).

Ad. 4

Foto:
Vanja Bajlo, prof. savjetnik

 

 

 

 

 

 

Kako izraditi i primijeniti istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja
 Sandra Botunac, prof. i Anita Živković , prof.

   Kroz primjer održanih sati u nastavi engleskog jezika vrijedne profesorice Botunac i Živković upoznale su svoje kolege s načinom kako izraditi digitalne sadržaje koji su ujedno i primjeri inovativnih metoda poučavanja za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda novog predmetnog kurikuluma i međupredmetnih tema za srednju školu. Primjerom osmišljenih sati potiču na aktivnost sve učenike radom u grupi, paru ili samostalno. Aktivnosti su sadržavale više od jedne vrste zadataka koje potiču kritičko razmišljanje i kreativnost učenika te rješavanje problemskog zadatka. Na kraju su profesorice dale primjer i mnoštvo savjeta kako dobro razraditi projektni zadatak te uključene primjere vrednovanja za učenje, kao učenje i vrednovanje naučenoga.

Ad. 5

They turned their disability into ability
 Anita Živković, prof.

   U ovoj poticajnoj radionici profesorica Živković izložila je i živo prikazala jedan svoj ogledni sat u kojem je opisala tijek sata, metode učenja i poučavanja, detaljan opis aktivnosti te primjere vrednovanja. U središtu pažnje uvijek je učenik koji je samostalan i koji ima osjećaj za samoprocjenu i samovrednovanje stečenoga znanja i postignutih vještina.

Izvješće pripremila:    
Vanja Bajlo, prof. savjetnik
Voditeljica ŽV       

   

© RivaOn - obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije
Zadnja promjena: