E-mail:
vanja.bajlo@skole.hr


Izvješće sa
Županijskog stručnog vijeća
nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim školama


 

 

    U četvrtak 25. listopada 2018 . u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II, Jerolima Vidulića 2, Zadar, s početkom u 17.00 sati održano je Županijsko stručno vijeće za nastavnike engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim školama u trajanju od 3 sata.

Dnevni red:

  1. Introduction and Conclusion – State Matura Exam Writing
     
Sandra Botunac, prof. i Nataša Perinčić Tičić, prof.
  2. Provedba projekta ‘Škola ambassador Evropskog parlamenta (EU quiz)
,
       Franka Dvorski, prof. i Ivana Radović, prof.
  3. Plan i program rada Županijskog vijeća za 2018/2019., Vanja Bajlo, prof.
 

Ad. 1.

 

 

 

 

 Introduction and Conclusion – State Matura Exam Writing
 
Sandra Botunac, prof. i Nataša Perinčić Tičić, prof.

   Zahtjevnu temu pisanja raspravljačkog eseja koji je zastupljen na DM marljive profesorice predstavile su u dva dijela. U prvome dijelu radionice profesorice su istaknule promjene koje su se dogodile u odnosu na ljestvicu ocjenjivanja iz Ispitnog kataloga. Sada je vrednovanje i bodovanje eseja puno strože, pa su profesorice pozvale nazočne profesore da dobro prouče novine i da pridaju posebnu pažnju pisanju uvoda i zaključka eseja sa brojnim primjerima. Kao pomoć u ispravljanju su naglašene i iscrpno objašnjene novosti u tablicama ocjenjivačke skale. U drugom dijelu radionice na nekoliko izabranih primjera školskog eseja individualno su bodovani ogledni učenički primjeri eseja. Tijekom raščlambe bodovanja nazočni profesori su voditeljicama radionice upućivali različita pitanja vezana za nejasne situacije, što je predstavljalo i najvrjedniji dio cjelokupnog zajedničkog rada. Prema iskazima nazočnih provedena radionica pružila je mnoge odgovore, na do tada mnoga nerazjašnjena pitanja i nedoumice, vezane za vrednovanje raspravljačkog eseja na Višoj razini DM.

Ad. 2

 

 

Foto: Vanja Bajlo, prof.

 

Provedba projekta ‘Škola ambasador Evropskog parlamenta (EU quiz)
Franka Dvorski, prof. i Ivana Radović, prof.

   Uz prezentaciju The European Union, vrijedne profesorice predstavile su svoj projekt o školi kao ambasadoru Evropskog parlamenta koji uspješno provode u svojoj školi.
   U kratkome predavanju prof. Dvorski govorila je općenito o programu i provedenim događanjima u sklopu programa.
    Prof. Radović je pripremila zanimljiv kviz o EU u KAHOOT-u uz koji su se nazočni profesori zabavili i obnovili svoje znanje o EU. (Prilog: Prezentacija o EU)

Ad. 3

 

Plan i program rada Županijskog vijeća za 2018/2019.
Vanja Bajlo, prof.

   Voditeljica ŽV je nazočnim profesorima predstavila plan i program rada ŽSV nastavnika engleskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim školama za školsku godinu 2018./2019. Plan i program rada je usvojen, a zatim su profesori pozvani da sami sudjeluju u radu Ž, te da održe vlastita predavanja i radionice kao primjere dobre prakse.

Izvješće pripremila:    
Vanja Bajlo, prof. mentor
Voditeljica ŽV 

   

© RivaOn - obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije
Zadnja promjena: