Projekti u školama

   

    Mnoge škole, ovisno o svojim strukama ili polju interesa same škole, ulaze u neke domaće i inozemne projekte ili sami ih  pokreću.
    Upravo s toga namjera nam je da na ovim stranicama međusobno upoznamo škole i taj vid njihova rada, a i da sami nastavnici međusobno potaknu jedni druge na rad i razmjenu.
 


 

   Eksperimentalni program u Zadarskoj privatnoj gimnaziji :

2010.

   Krajem prošle godine ministar dr. sc. Radovan Fuchs najavio je "reformu" s idejom smanjenja obveznih predmeta u gimnazijskim programima. Ideja se temelji na europskim/svjetskim modelima, a Zadarska privatna gimnazija nastoji ga realizirati kroz Eksperimentalni program.


 

   Prvi nacionalni projekt strukovnog povezivanja:

2008.

   "E-medica" je nacionalni projekt povezivanja svih zdravstvenih škola Republike Hrvatske, a kojeg je 2005. godine pokrenula Medicinska škola Ante Kuzmanića.
  Projekt povezuje svih 26 zdravstvenih škola RH, te dvije zdravstvene škole iz Slovenije (Ljubljana i Maribor).


     ThinkQuest

2002.

   Prvi projekt kojeg predlažemo je međunarodni program za učenike i nastavnike ThinkQuest - Internet natjecanje koje za cilj ima stvaranje obrazovnih sadržaja na Internetu. Izuzetno zanimljiv projekt za kojeg je ove godine Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet postala  nacionalni partner za Hrvatsku, te je kod Ministarstva prosvjete i športa pokrenula postupak za uvrštavanje ThinkQuesta u "Okvirni plan i program natjecanja, susreta i smotri izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama" za narednu godinu.

Više o seminaru ThinkQuesta u Splitu (iz arhive RivaOn).


   

© RivaOn - obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije
Zadnja promjena: