Učenička redakcija RivaOn

    RivaOn  je "portal" srednjih škola Zadarske županije, a da bi ostvario svoju ulogu čine je učenici iz svih zadarskih srednjih škola u svrhu prikupljanja, obrade i prezentiranja najrazličitijih novosti iz svojih sredina. Predviđeno je da se redakcije sastaju svako dva tjedna (ili po potrebi) i tada se analiziraju pripremljeni materijali, te se dogovara o praćenjima daljnjih zbivanja u srednjim školama Zadarske županije, kao i samim gradovima.
   Navodimo imena članova Redakcije kako bi ih i vi mogli kontaktirati,  ponuditi svoje radove, predložiti nešto novo, surađivati.
   JAVITE NAM SE KAKO BI  RivaOn  POSTALA I VAŠ GLAS, ili kontaktirajte vašeg nastavnika (člana Nastavničke redakcije) kako bi se i vi uključili u Učeničku redakciju.
   Broj članova iz pojedinih škola nije limitiran, već je samo važna vaša želja za radom u RivaOn.Sunčica Vlajić

-

Pomorska škola

Biljana Veselinović
Ana Lucin

-

Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola

 Dino Vukoša

-

Gimnazija Vladimira Nazora

Ana Zubčić
Andrea Dragoje
Tina Mijolović

-

Hoteljersko-turistička i ugostiteljska škola

Mario Petrus
Luka Gašpar

-

Industrijsko-obrtničke škole Vice Vlatkovića

Matilda Vidović
Petra Perica

-

Medicinska škola Ante Kuzmanića

Marko Vidučić
Marko Maksan
Kristijan Zec

-

Nadbiskupska klasična gimnazija

Barbara Fabri
Marija Dujić

-

Obrtnička škola Gojka Matuline

Šime Šokota
Matija Ramov

-

Zadarska privatna gimnazija

Anđela Vrkić
Maria Magdalena Bačić
 

-

Srednja škola kneza Branimira Benkovac

Igor Rosandić
Slaven Jerković

-

Srednja škola Gračac

 Lucija Šoša
Marina Bužonja
Dina Karamarko

-

Srednja škola Obrovac

Sara Laća
Zvonimira Karavida

-

Škola za tekstil, dizajn i primijenjenu umjetnost

Jakov Ferara
Marko Jelić

-

Tehnička škola

© RivaOn - obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije
Zadnja promjena: