RivaOn

ISSN 1845-3910

(Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar)
Dr. Franje Tuđmana 24 G
23ooo  Zadar

Telefon redakcije: 023/214-850

Urednik:
prof. Edin Kadić

 rivaon@rivaon.com
 


 

   Kao što je zaključeno na sastanku ravnatelja srednjih škola Zadarske županije (kolovoz 2001.)  RivaOn  je "portal" svih srednjih škola zadarske županije, a pod okriljem Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zadarske županije.
   Nakon tri godine stvoreni su svi preduvjeti da ovaj projekt saživi sa zadarskom prosvjetno-pedagoškom, odgojnom i kulturnom javnošću kao projekt koji ima dva osnovna cilja:

  1. Promicanje  poticanje korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u svim sferama škola, približi informatički svijet, njegove mogućnosti učenja i  samoedukacije, pomaže kreiranja školskih WEB stranica...
  2. Informiranja javnosti o radu u srednjim školama Zadarske županije, kroz radove učenika i nastavnika, kao i svim odgojnim, kulturnim i sportskim događajima u gradovima Županije i Republike Hrvatske.

   Nakon više od tri godine rada i kreiranja cjelokupne organizacije, pod vodstvom prof. Edina Kadića, iskristalizirao se konačan izgled RivaOn, tako da sada u njegovom oblikovanju ravnopravno sudjeluju Nastavnička i Učenička redakcije, kao i samostalne redakcije (kultura, sport...), s time da je Nastavnička redakcija sastavljena  pretežno od nastavnika "neinformatičara".
   Cijeli projekt RivaOn je neprofitabilan, a isključiva svrha mu je da u svim zadarskim srednjim školama promiče korištenje informatičko-komunikacijskih tehnologija.

© RivaOn - obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije
Zadnja promjena: