Pravila korištenja RivaOn

 

 

 

 

   Temeljem odluke Vijeća ravnatelja srednjih škola Zadarske županije i Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zadarske županije, RivaOn je obrazovni portal svih srednjih škola Zadarske županije.


Svako korištenje www.rivaon.com podložno je niže navedenim uvjetima:


Sadržaji što ih objavljujemo:

Obrazovni portal svih srednjih škola zadarske županije, RivaOn, skup je servisa i informacija javno dostupnih putem Interneta i namijenjenih svim subjektima u obrazovnom sustavu Zadarske županije, te u Republici.
Korištenje RivaOn je besplatno za sve njegove korisnike.
Ovaj dokument nosi oznaku copyleft.

RivaOn, kao portal svih srednjih škola zadarske županije je neprofitabilan, te se sadržaji na njemu objavljuju isključivo u nekomercijalne, obrazovne, edukativne i humanitarne svrhe poštujući autorska i druga prava, opće humane vrednote i uobičajena pravila ponašanja na Internetu.

 < GORE >

RivaOn objavljuje:

1. Informacije iz svih srednjih škola Zadarske županije.
2. Opće informacije vezane uz kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje
3. Kvalitetne izvorne učeničke i nastavničke uratke i postignuća.
4. Odgojne i obrazovne sadržaje, vrijedne obavijesti, stručne tekstove i savjete.
5. Rasprave poticajne za razvoj odgojno-obrazovnog djelovanja na lokalnoj i općoj razini.
6. Prenosi informativne, odgojne i obrazovne sadržaje sa drugih web stranica.

 < GORE >

Ispravljanje pogrešaka i odgojno djelovanje

   Sadržaji RivaOn rezultat su rada Učeničkih i Nastavničkih redakcija RivaOn svake škole i suradnje mnogobrojnih suradnika u obrazovnom procesu koji nisu uvijek svjesni svih vidova odgovornosti za javnu riječ i objavljivanje sadržaja. Namjera je uredništva RivaOn podučiti ih tome u ozračju stvaralačke slobode i postavke kako nije problem u pogrešci već u njenom ponavljanju. Kako u tom obimnom i osjetljivom odgojnom poslu ne možemo predvidjeti sve različite i mnogobrojne moguće slučajeve, često ćemo morati djelovati poslije učinjene pogreške, a Vas molimo za razumijevanje. Ukoliko uvrštavanjem bilo kojeg sadržaja dođe do povrede nečijih prava, to neće biti zlonamjerno pa Vas molimo da nam to javite kako bismo u razumnom roku i na odgojno prihvatljiv način ispravili pogrešku.

 < GORE >

Odgovornost za sadržaj poruka

   Sadržaji na RivaOn izražavaju misli i stajališta njihovih autora, a ne urednika, moderatora ili web administratora (osim kada se radi o njihovim vlastitim porukama). S toga svaki autor preuzima punu odgovornost za sadržaj i mogući učinak sadržaja vlastite poruke, a urednici, moderatori i web administratori RivaOn preuzimaju odgovornost za uklanjanje svih neprimjerenih i štetnih sadržaja u razumnom roku. 
   Svi korisnici RivaOn prihvaćanjem ovih pravila u trenutku otvaranja korisničkog računa i kasnije, u korištenju ovog portala automatski prihvaćaju da svi podaci, informacije, članci i ostali dokumenti koje objave na portalu nose zaštitu autorskih prava copyleft-om.

 < GORE >

Zaštita autorskih prava

   Svi članci, informacije, obavijesti i podaci objavljuju se na RivaOn u svrhe obrazovanja te informiranja korisnika o zbivanjima u hrvatskom obrazovnom sustavu.
   Svi članci, informacije, obavijesti i podaci objavljuju se na RivaOn kao copyleft
   Dokumenti objavljeni na www.rivaon.com smiju se kopirati jedino u nekomercijalne obrazovne svrhe i za individualnu upotrebu, uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se sadržaji RivaOn ne smiju dalje preslikavati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pristanka vlasnika prava.
   Objavljeni radovi na RivaOn se ne honoriraju.

 < GORE >

Točnost i potpunost podataka

   Redakcije RivaOn će uložiti razuman napor kako bi objavljeni podaci bili točni i aktualni, ali ne može biti odgovorna za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.rivaon.com stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. RivaOn neće biti odgovorna ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.rivaon.com ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.
   Sve informacije, fotografije, obavijesti, podaci, članci, dokumenti, datoteke i poruke objavljeni na portalu predstavljaju isključivu odgovornost korisnika koji su ih objavili.

 < GORE >

Sadržaji drugih Internet stranica

   Osim izvornih sadržaja, ovaj Portal sadrži informacije treće strane (HINA, "Slobodna Dalmacija", HOPS, "Zadarski list"...) i veze do drugih Internet stranica nad kojima nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. RivaOn nije odgovorna za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije.

 < GORE >

Privatnost posjetitelja

   RivaOn poštuje privatnost posjetitelja te će prikupljati i objavljivati jedino osnovne osobne podatke svojih korisnika koje sami dragovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim korisničkim zahtjevima za informacijama i komunikacijom. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika.

 < GORE >

Praćenje pristupa s IP adresa

   IP adresa je brojčana oznaka koja se dodjeljuje korisničkom računalu kad je ono priključeno na Internet. Na RivaOn se bilježi informacija o IP adresama računala s kojih korisnici pristupaju RivaOn i koriste njegove servise. Te podatke RivaOn koristi isključivo za jednoznačno utvrđivanje aktivnosti korisnika na RivaOn (npr. prijenos datoteka, slanje poruka) te u svrhe lakše administracije i održavanja poslužitelja i portala.

 < GORE >

Zabrana korištenja usluga Portala

   Pomoću podatka o IP adresi može se, u uvjetima i na način predviđen zakonom kod davatelja usluge pristupa Internetu utvrditi stvarni identitet korisnika. RivaOn će podatke o IP adresama svojih korisnika dati na uvid ovlaštenim osobama treće strane samo u okolnostima, slučajevima i na način predviđen Kaznenim zakonom RH, Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o obavještajnim službama RH.
Korisniku koji objavi neprimjeren ili štetan sadržaj bit će privremeno ili trajno zabranjeno korištenje usluga ovoga Portala i o tome će biti obaviješten korisnikov pružatelj internetskih usluga. Snimamo IP adresu svih pošiljatelja kako bismo učinkovitije ostvarili sve navedene uvjete.

 < GORE >

Pravila ponašanja korisnika

Općenito

  Svi materijali iz pojedinih škola na RivaOn odobreni su od nastavnika-urednika Školske redakcije RivaOn.
  Korisnici registriranog dijela RivaOn prihvaćanjem ovih pravila korištenja obvezuje se:

 • Ostaviti točne i istinite osobne podatke pri registraciji.

 • Ne objavljivati na RivaOn u bilo kojem obliku sadržaje koji:

  • Su u suprotnosti sa zakonima RH,

  • Predstavljaju povredu ili zloporabu nečijih autorskih prava

  • Šire mržnju i vrijeđaju korisnike portala na spolnoj, rasnoj, vjerskoj ili nacionalnoj podlozi

 • Prijavljivati se na RivaOn isključivo vlastitim korisničkim nazivom i zaporkom te u komunikaciji na portalu koristiti isključivo vlastiti korisnički naziv

 • Ne koristiti portal za:

  • Oglašavanje i reklamiranje komercijalnih proizvoda te distribuciju propagandnog materijala

  • Komuniciranje koje spada u neku od slijedećih kategorija: "junk mail", "spam", "chain letters",

  • Distribuciju zaraženih datoteka, računalnih virusa i "trojanskih konja" drugim korisnicima portala.

  • Prikupljanje podataka o drugim korisnicima

Posebna pravila ponašanja za korisnike informacijskog servisa ("Zanimljivosti")

 • Objavljivanje poruka na informacijskom servisu omogućeno je samo kroz školske Redakcije RivaOn, a u automaticiranom dijelu RivaOn samo registriranim korisnicima portala.

 • Informacijski servis namijenjen je

  • objavljivanju informacija o:

   • zbivanjima u pojedinim školama,

   • događanjima u odgojno-obrazovnom sustavu na razini gradova, Županije i Republike Hrvatske,

   • aktivnostima svih ostalih subjekata i ustanova u sustavu školstva,

   • opće kulturnim zbivanjima u gradovima Županije.

  • te objavljivanju ostalih:

  • odgojnih i obrazovno vrijednih obavijesti, sadržaja i stručnih savjeta korisnicima portala,

  • kvalitetnih izvornih učeničkih i nastavničkih uradaka i postignuća.

 • Na informacijskom servisu, kao i na RivaOn u cjelini dozvoljeno je i potiče se otvoreno, slobodno, kritičko i argumentirano iznošenje osobnih viđenja autora članaka o zbivanjima u školstvu, ali nije dozvoljeno objavljivanje vulgarnosti i prijetnji, iznošenje kleveta, neistina i vrijeđanje po bilo kojoj osnovi – spolnoj, rasnoj, nacionalnoj ili vjerskoj kao ni komercijalno oglašavanje i reklamiranje.

 • Svaka objavljena vijest odgovornost je Školske Redakcije RivaOn koja ju je objavila te onih koji su njezino objavljivanje odobrili, a ni na koji način ne odražava stav uredništva RivaOn.

 < GORE >

Posebna pravila ponašanja korisnika Foruma RivaOn

 • Korištenje Foruma RivaOn na portalu je besplatno.

 • Čitanje poruka objavljenih na Foruma RivaOn omogućeno je svima u svim raspravištima koja su označena kao javna.

 • Porukama objavljenim na raspravištima koja su označena kao zatvorena (namijenjena zatvorenoj grupi korisnika) mogu pristupiti samo registrirani korisnici portala koji su članovi grupe kojoj je konkretno raspravište namijenjeno.

 • Objavljivanje poruka na Foruma RivaOn omogućeno je samo registriranim korisnicima portala, koji mogu koristiti sve mogućnosti Foruma, u skladu s pravilima korištenja tog servisa.

 • Na Foruma RivaOn, kao i na portalu u cjelini dozvoljene su i potiču se otvorene, slobodne, kritičke i argumentirane rasprave o svim zbivanjima u školstvu, ali nije dozvoljeno objavljivanje vulgarnih i prijetećih poruka kao ni poruka uvredljivih po bilo kojoj osnovi – spolnoj, rasnoj, nacionalnoj ili vjerskoj. Moderatori Foruma će takve poruke s Foruma RivaOn ukloniti, a korisniku koji ih je objavio onemogućiti pristup Foruma RivaOn na određeno vrijeme.

 • Svaka poruka izražava isključivo osobni stav korisnika portala koji ju je objavio a ni na koji način ne odražava stav uredništva portala, koje nije odgovorno za njihov sadržaj objavljenih poruka.

 • Administratori Foruma RivaOn zaduženi su za njegov uredan rad i dostupnost i raspoloživost njegovih servisa svim korisnicima. Administratori su zaduženi za otvaranje i zatvaranje raspravišta na Foruma RivaOn te imaju mogućnost pristupa svim porukama te pravo uklanjanja, uređivanja i premještanja pojedinih poruka za koje procijene da nisu u skladu s ovim pravilnikom. Administratore Foruma RivaOn imenuje i razrješuje Uredništvo portala i oni su za svoj rad odgovorni Uredništvu portala.

 • Odluku o otvaranju, odnosno zatvaranju pojedinog raspravišta na Foruma RivaOn donosi Uredništvo portala. Za održavanje ovog popisa nadležni su Administratori foruma.

 • Moderatori pojedinih raspravišta zaduženi su za praćenje rasprava u skladu s ovim pravilnikom.

 • Moderator je obavezan objaviti prvu poruku u svakom novootvorenom raspravištu te u njoj objasniti korisnicima namjenu raspravišta i posebna pravila vezana uz njegovo korištenje te se predstaviti kao Moderator i upoznati ih sa svojim pravima i obvezama.

 • Moderatori pojedinih raspravišta imaju mogućnost čitanja poruka u svim raspravištima, te pravo uređivanja svih poruka u raspravištima za koja su nadležni. Moderatori Foruma RivaOn imaju pravo i obavezu uklanjanja, uređivanja i premještanja pojedinih poruka te uklanjanja, uređivanja, premještanja i zatvaranja teme koje nisu u skladu sa ovim pravilnikom. Moderatore Foruma RivaOn imenuje i razrješuje Uredništvo portala kojem su oni za svoj rad odgovorni.

 • Korisnici imaju pravo:

  • uočenu poruku u bilo kojem raspravištu za koju procjenjuju da nije u skladu s ovim pravilima prijaviti moderatoru

  • predlagati Uredništvu portala otvaranje novih raspravišta.

  • predlagati Uredništvu portala imenovanje novih Moderatora te upućivati žalbe na rad postojećih.

 < GORE >

Oglašavanje na RivaOn

   Svi članci, informacije, obavijesti i podaci koji se objavljuju na portalu, objavljuju se u nekomercijalne svrhe. 
   Komercijalno oglašavanje na RivaOn nije dozvoljeno.

Dozvoljeno je isključivo:

 • oglašavanje neprofitnih projekata, aktivnosti, ustanova i udruga sa djelatnošću u odgoju i obrazovanju u RH, kojima je cilj unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava, pomoć nastavnicima i učenicima te promocija obrazovanja u Republici Hrvatskoj u nacionalnim i internacionalnim okvirima

 • objavljivanje informacija o:

  • donacijama komercijalnih tvrtki pojedinim školama ili drugim ustanovama u sustavu školstva

  • sponzorstvima komercijalnih tvrtki pojedinih aktivnosti, projekata, učenika i škola,

  • o nagradama i poklonima komercijalnih tvrtki uspješnim školama, učenicima i nastavnicima,

 • autorima objavljivanje informacija o njihovim autorskim radovima; stručnim člancima, priručnicima, znanstvenim istraživanjima i njihovim rezultatima.


   Oglašavanje neprofitnih projekata, aktivnosti, ustanova i udruga sa djelatnošću u odgoju i obrazovanju u RH te objavljivanje informacija o donacijama, sponzorstvima, nagradama i poklonima te autorskim radovima podložno je prethodnom odobrenju Uredništva portala.

 < GORE >

Hiperlinkovi

   Korisnici RivaOn mogu u Zanimljivostima, rubrikama Nastavnika, Učenika, Čakula na Rivi, porukama i ostalim na portalu objavljenim sadržajima i dokumentima objavljivati i hiperlinkove na druge WWW stranice, servise i sadržaje. Isključivo korisnici snose odgovornost za točnost tih hiperlinkova koje objavljuju.
   RivaOn nema nadzor nad tim drugim stranicama, servisima i sadržajima te RivaOn ne snosi nikakvu pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za:

 • raspoloživost tih stranica, servisa i sadržaja,

 • informacije, dokumente i ostale sadržaje koji je na njima objavljeni i kao takav dostupni korisnicima Interneta, uključujući i korisnike portala i

 • izravnu ili neizravnu štetu koja bi korisnicima portala mogla nastati zbog bilo kakvog korištenja tih stranica, servisa i sadržaja.   Svaka promjena u pravilima ponašanja i čuvanja privatnosti na RivaOn bit će objavljena na ovoj web stranici.

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije
Zadnja promjena: